Barn

Barn

Når foreldre ruser seg, påvirkes barna. Her har vi samlet vår fagkunnskap og kompetansehevingstilbud til deg som jobber med barn.

Barn i rusfamilier (BIR)
Bekymret for et barn?
Fra avmakt til handlekraft
Er det barnet eller den voksne som skal behandles
Rusmisbruk i et familieperspektiv
FASD – barn skadet av alkohol i svangerskapet

Nyttige verktøy

Kontaktperson

Kristin Håland
Jordmor, psykiatrisk sykepleier, PhD
E-postTelefon

Kurs og utviklingsprogram

BTI prosjektlederkurs, Tromsø

20. - 21. mars og 21. - 22. mai

BTI Prosjektlederkurs, Oslo

9. - 10. april og 18. - 19. juni

Program: Barn i rusfamilier (BIR)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no