Barn

Barn

Når foreldre ruser seg, påvirkes barna. Her har vi samlet vår fagkunnskap og kompetansehevingstilbud til deg som jobber med barn.

Fagstoff barn

Bekymret for et barn?
Fra avmakt til handlekraft
Er det barnet eller den voksne som skal behandles
Rusmisbruk i et familieperspektiv
FASD – barn skadet av alkohol i svangerskapet

Nyttige verktøy

Gutt som titter frem fra bak et tre

Utviklingsprogrammer for kommunene

Kjærlighet og grenser

Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram, rettet mot familier med ungdom på 7. eller 8. trinn. Målet er å styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida.

Barn i rusfamilier (BIR)

Barn i rusfamilier (BIR) er et kommunalt kompetansehevingsprogram som gjør deltakerne bedre rustet til å gå fra bekymring til handling, og hjelpe barn som lever i risikoutsatte livs- og omsorgssituasjoner.

Tidlig inn (TI)

TI er et opplæringstilbud til kommunene som gir fagfolk økt kompetanse til å snakke om sårbare temaer som psykisk helse, rus- og voldsproblematikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no