Kontakt oss

Forsiden/Kontakt oss

Kontakt oss

35 90 47 00
post@korus-sor.no
Kongensgate 33, 3717 Skien
Anne-Cathrine Utsigt
Virksomhetsleder
Overordnet ansvar for kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere.

Mer informasjon om Anne-Cathrine
E-post952 12 352
Hanne Kvammen
Administrasjonskonsulent
Svarer på praktiske spørsmål rundt kurs og konferanser, og tar imot generelle henvendelser til KoRus - Sør. Hun kan også kontaktes for bestilling av publikasjoner/materiell.
E-post35 90 47 12400 68 223
Anne-Cathrine Reuterdahl
Kommunikasjonsansvarlig
Tar imot pressehenvendelser, og spørsmål rundt nettsiden, sosiale medier, nyhetsbrev og øvrig kommunikasjonsarbeid. Hun er også redaktør for Rusfag.
E-post917 19 104
Hilde Jeanette Løberg
Rusforebyggende arbeid
Hilde jobber spesielt med kompetanseheving på tematikken Barn i rusfamilier, og hvordan fagfolk kan gå fra bekymring til handling.

Mer informasjon om Hilde Jeanette
E-post908 39 055
Eli Marie Wiig
Sykepleier, pedagog og PhD-student
Eli arbeider særlig med temaer knyttet til rusforebygging, både i kommunalt arbeid og gjennom foreldrerollen, inkludert hovedansvar for "Barnet & Rusen"-konferansen.

Mer informasjon om Eli Marie
E-post991 65 668
Fred Rune Rahm
Lege
Rusmidler, medikamenter, rus – psykisk/fysisk helse, hjernefunksjon og utvikling, mindfulness samhandling og implementering, rus og arbeidsliv, grunnleggende rusforståelse.

Mer informasjon om Fred Rune
E-post997 03 510
Siv Tonje Luneng
Psykologspesialist
Siv Tonjes spesialfelt er behandling av ruslidelser og andre psykiske lidelser. Hun er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi.

Mer informasjon om Siv Tonje
E-post411 40 271
Reidar Pettersen Vibeto
Klinisk sosionom og master i klinisk helsearbeid
Reidar jobber med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP), lokalt rusarbeid, implementering av retningslinjer og veiledere, MI og SMI. Reidar har også ansvar for brukerreferansegruppe.

Mer informasjon om Reidar
E-post924 84 198
Kristin Håland
Jordmor, Master i klinisk helsearbeid og dr. Philos i omsorgsforskning
Kristin har ansvar for temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstiden. Hun er leder for Tidlig Inn i Helse-Sør. Kristin jobber også med forskning.

Mer informasjon om Kristin
E-post918 50 952
Karin Gustavsen
Sosionom og sosiolog
Karin jobber med forskning, blant annet UNG, og er særlig opptatt av praksisnær kunnskapsutvikling. Hennes faglige kjerneområde er sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på levekårutsatte barnefamilier.

Mer informasjon om Karin
E-post464 22 897
Asle Bentsen
Sosiolog
Asle jobber spesielt med Ungdata og BrukerPlan, og andre former for kartleggings- og analysearbeid.

Mer informasjon om Asle
E-post916 97 561
Liv Drangsholt
Klinisk sosionom
Liv jobber spesielt med utviklingsprogrammet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), tema tvang innenfor rusfeltet og rusrelaterte fosterskader.

Mer informasjon om Liv
E-post994 58 322
Rosanne Kristiansen
Sosialantropolog
Rosanne jobber spesielt med Ungdata og andre former for kartleggings- og analysearbeid.

Mer informasjon om Rosanne
E-post994 20 688
Nina Sterner
Sosionom
Nina jobber med arbeidsliv og rus, AAH, Fotostemmer og kommunale planprosesser.

Mer informasjon om Nina
E-post948 51 967
Titti Huseby
Sosionom
Titti har hovedansvar for KoRus - Sør sin satsning på samtalemetoden MI (Motiverende Intervju) og bidrar i ulike sammenhenger på feltene rus i et familie- og generasjonsperspektiv, rusforebygging blant studenter, aldring og rus.

Mer informasjon om Titti
E-post906 43 850
Eva Linn Lilleheil
Master i rus- og avhengighetsproblematikk
Eva Linn jobber spesielt med Kjentmann, Kjærlighet og Grenser og BrukerPlan, I tillegg har hun kompetanse om Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), cannabis og syntetiske cannabinoider.

Mer informasjon om Eva Linn
E-post908 38 410
Helge Fredriksen
Rus- og kriminalitetsforebygging
Helge jobber spesielt med Ansvarlig alkoholhåndtering, og bistår kommunene med etablering av formalisert samarbeid mellom kommune, politi og utelivsbransje.

Mer informasjon om Helge
E-post917 79 353
Ingvild Vardheim
Statsviter
Ingvild jobber med Ungdata og andre former for kartleggings- og analysearbeid.

Mer informasjon om Ingvild
E-post975 31 349
Anne Pernille Flatebakken
Rådgiver
Omtale kommer senere.

Mer informasjon om Anne Pernille
E-post936 97 203
Anne-Kristin Imenes
Psykologspesialist
Omtale kommer senere.

Mer informasjon om Anne-Kristin
E-post907 55 410