Forsiden/Kontakt oss/Eva Linn Lilleheil

908 38 410
eva.lilleheil@korus-sor.no

Eva Linn Lilleheil

Samfunnsviter

Eva Linn tilbyr ansatte i skolen kunnskap og strategier for å forebygge og håndterer rusbruk blant elever. Målet er at færre elever begynner å ruse seg, at de som begynner fanges opp raskt og at hjelpen som tilbys er hensiktsmessig.

I tillegg gir hun opplæring i BrukerPlan, og kan kontaktes ved spørsmål om Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), cannabis og syntetiske cannabinoider.  

Eva Linn har mange års praktisk erfaring med brukere, både fra kriminalomsorgen og institusjoner for rusbrukere. Hun har en variert utdanningsbakgrunn, bestående av blant annet kriminologi, videreutdanning i alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, cannabisforebygging og -behandling samt en erfaringsbasert master i rus- og avhengighetsproblematikk. Dette gir henne en praktisk og teoretisk bakgrunn til arbeidet i KoRus – Sør.

Fagstoff fra Eva Linn

Blogginnlegg:

Rusbruk – kriminalitet eller sykdom?

Splitter pine (om behovet for felles faglig forståelse)

Cannabisdebatten – en kilde til forvirring