Barnet & Rusen 2017

Forsiden/Barnet & Rusen 2017

Barnet & Rusen 2017

Laster Hendelser

Velkommen til Barnet og Rusen 2017!

Her samles fagfolk fra hele Norden til tre dager med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Rusproblematikk som rammer foster, barn og familier er overordnet tema for konferansen.

Obs! I år er konferansen fra tirsdag til torsdag.

Tirsdag 26.09

09.30: Registrering

PLENUM

10.30: Ord før dagen v/Frid Hansen, psykologspesialist, Borgestadklinikken (Programkomiteen)

10.45: Åpning av konferansen v/Kari Kjønaas Kjos, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

11.00: Den følsomme hjerne og kapasiteten til psykisk utvikling til tross for oppvekst i en alkoholrammet familie v/Susan Hart, dansk barnepsykolog

12.00: PAUSE

12.15: Hva trenger vi når vi har foreldre som strever? v/ungdom fra Forandringsfabrikken

13.15: LUNSJ

14.15: Barnets stemme i familier som søker hjelp v/Kirsti Haaland, familiepsykolog

15.15: PAUSE/KONFERANSETORG

PARALLELLE SEMINAR 15.45-16.45

A: Susan Hart – oppfølging av pleumsforedrag

B: Unge pårørende deler erfaringer og gir råd v/Forandringsfabrikken

C: Foreldreveiledning i ruspoliklinikk – erfaringer med bruk av trygghetssirkelen v/fagsjef Guro Brekke og psykologspesialist Annette Wolf El-Agroudi, Borgestadklinikken

16.45: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 17.00-18.00

A: Fastlegens rolle for å hjelpe barn og foreldre i familier med rusproblemer v/Dr. med. Frøydis Gullbrå, fastlege og kommuneoverlege i Modalen

B: Når lyset knapt slipper inn. Barn berørt av foreldres rusproblemer v/Ida Billehaug, BAR, Bente M. Weimand, A-hus, Elin Kufås og Anne Faugli, Vestre Viken

C: Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet? v/Egil Nygaard, psykologspesialist og forsker, UiO

20.00: MIDDAG

Onsdag 27.09

PLENUM

9.00: Ord før dagen v/Monika Landsverk, Barn av rusmisbrukere (Programkomiteen)

9.15: Kompetansesamfunn, barndom og utenforskap v/Ivar Frønes, sosiolog og forsker, UiO

10.15: PAUSE

10.30: Vold i hjemmet – barns strategier. Stemmer fra barn på krisesenter, v/Carolina Överlien, forsker ved Stockholms universitet og NKVTS

11.30: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 11.45-12.45

A: Hvordan kan musikk være til hjelp i møte med sårbare barn? v/Marit Espelund, beredskapshjem-mamma

B: Kreativt verksted: Erfaringsutveksling der du kan løfte fram egne problemstillinger v/Fred Rune Rahm, seniorrådgiver ved KoRus – Sør (NB: fortsetter etter lunsj)

C: «Meg i samspill» – erfaringer fra arbeid med pårørende v/Arne Kallekleiv og Lise Aarøe, Pårørendekompetanse (NB: fortsetter etter lunsj)

12.45: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 13.45-14.45

A: Klinisk erfaring med gravide som trapper ned LAR-medikasjon v/Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken

B: Kreativt verksted: Erfaringsutveksling der du kan løfte fram egne problemstillinger

v/Fred Rune Rahm, seniorrådgiver, KoRus – Sør

C: «Meg i samspill» – erfaringer fra arbeid med pårørende v/Arne Kallekleiv og Lise Aarøe, Pårørendekompetanse

14.45: PAUSE

PLENUM

15.15: «Ultimatum», dokumentar-teater om alkoholmisbruk i familien v/Holbæk Teater

16.30: PAUSE

16.45: Ettersnakk med Henrik Halby og Julie Halby i Holbæk Teater

Torsdag 28.09

PLENUM

9.00: Ord før dagen v/Hilde Evensen Holm, kommunikasjonsansvarlig i Borgestadklinikken (Programkomiteen)

9.15: Medfødt alkoholskade – klinisk bilde, utredning og diagnostikk v/Gro Løhaugen, PHD/nevropsykolog og Jon Skranes, professor/barnelege, Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader

10.15: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 10.30-11.15

A: Tiltak i hjem og barnehage for barn med FASD v/Gro Løhaugen, PhD og nevropsykolog

B: Foreldreskap og interkulturell dialog v/Vilde Reichelt, fagkonsulent, Kirkens Bymisjon

C: Gravide rusmiddelavhengige og utvikling av prenatal tilknytning i løpet av et tvangsopphold v/Siv Myra, PhD-student, SERAF

11.15: PAUSE/UTSKJEKKING

PARALLELLE SEMINAR 11.45-12.30

A: Økt innsats overfor rusavhengige fedre v/Jofrid Sætrevik, jordmor og Grete Kulild, helsesøster, forsterket helsestasjon i Bergen

B: Jeg klarte det på tross av, og ikke på grunn av. Erfaringer fra unge pårørende i Kompasset v/Nadia Ansar, psykologspesialist, Kompasset Oslo

C: Rusavhengige kvinner og foreldrerollen: Implikasjoner for praksis v/Eli Marie Wiig, PhD-student og spesialrådgiver, KoRus – Sør

12.30: PAUSE

PLENUM

12.45: Skyld, sorg og håp – om å leve med sår v/Paul Leer-Salvesen, teologiprofessor ved UiA

13.45: Avslutning v/Eli Marie Wiig, leder av programkomiteen Barnet & Rusen

14.00: LUNSJ

Skriv ut programmet

Deltakelse uten hotell: kr 2700,-
(inkludert 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse med enkeltrom: kr 4 800,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse i delt dobbeltrom: kr 4 400,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Ekstranatt 25. – 26. september: kr 1 230,-

Avmelding: Kan skje uten belastning innen 5. september. Avmelding i perioden 5. – 10. september belastes med kr 1 000,-. Avmelding etter den tid belastes med full konferanseavgift.

Barnet & rusen

Barnet & Rusen er godkjent med:

  • 19 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • 19 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
  • 20 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin