Fagdag om pårørende til rusavhengige Telemark

Forsiden/Fagdag om pårørende til rusavhengige Telemark

Fagdag om pårørende til rusavhengige Telemark

«Kunnskap og forståelse om hvordan pårørende til rusavhengige har det»

Laster Hendelser

Pårørende til rusavhengige og psykisk syke er i en vanskelig og belastende situasjon, ofte i veldig lang tid. Hva gjør det med dem? Hvordan kan de hjelpes? Hvem er de? Fagdagen vil gi økt kunnskap om pårørendes situasjon.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og Veiledningssenter for pårørende Sør-Norge.

Inntil 4 personer pr. enhet kan melde seg på. 

Fagdag om pårørende til rusavhengige 17.11.2017