Motiverende Intervju (MI) Buskerud

Motiverende Intervju (MI) Buskerud

Laster Hendelser

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjon for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil det det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud.


Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen.

Du vil derfor få beskjed om du har fått plass på seminaret innen 5. mars.

Les mer om MI her

Motiverende Intervju 26.-27.04 og 25.05.2018

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs