Kurs og programmer

Forsiden/Kurs og programmer

Kurs og programmer

Se avholdte kurs
Utviklingsprogrammer
Skreddersydde kurs

Utviklingsprogrammer

Kjærlighet og grenser

Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram, rettet mot familier med ungdom på 7. eller 8. trinn. Målet er å styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida.

Barn i rusfamilier (BIR)

Barn i rusfamilier (BIR) er et kommunalt kompetansehevingsprogram som gjør deltakerne bedre rustet til å gå fra bekymring til handling, og hjelpe barn som lever i risikoutsatte livs- og omsorgssituasjoner.

Tidlig inn (TI)

TI er et opplæringstilbud til kommunene som gir fagfolk økt kompetanse til å snakke om sårbare temaer som psykisk helse, rus- og voldsproblematikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

BTI-modellen er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer.

Podcast, videoforedrag og webcast

Her har vi samlet våre podcaser, videoforedrag og en oversikt over kommende og tidligere sendte webcaster.

Podcast, videoforedrag og webcast

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner. Eksempel på aktuelle temaer: ROP, Brukerplan, MI, HKH, Ungdom og rus, Gravide og rus, Mindfulness og mye mer.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no