Videoforedrag

Videoforedrag

Her har vi samlet våre videoforedrag og en oversikt over kommende og tidligere sendte webcaster.

KoRus – Sør har opprettet en egen kanal på YouTube for å gjøre fagstoffet vårt mer tilgjengelig gjennom videoforedrag.

Videoene varer i maks 15 minutter, og presenteres ved hjelp av Power point og et videobilde av foreleseren. Noen videoer kan kanskje være relevante å vise på personalmøter eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen.

Har du tips til hva vi kan lage videoforedrag om? Ta kontakt med Fred Rune Rahm.

Webcast

I en 7-8 minutters direktesending fokuserer vi på aktuelle rusrelaterte temaer som er viktige for kommunen.

Fordel med bruk av webcast er at det er enkelt, lett tilgjengelig, krever lite teknisk og er kostnadsbesparende for kommunene.

Det er gratis å følge våre webcaster, og det krever heller ingen påmelding.

Mål:

Hjelpe kommuner med å oppfylle krav og anbefalinger i nasjonale veiledere og retningslinjer innen kommunal rusbehandling. Vi avdekker eventuelle behov, og gir deretter tilbud om videre oppfølging.

Målgruppe:

Ledere som har ansvar for rus og psykisk helsearbeid i kommunen, ledere med ansvar for kompetanseutvikling, ansatte som arbeider med rus og psykisk helse i kommunen.

Det bør delta minst én leder som kan avgjøre om tematikken skal følges opp i kommunen. Av hensyn til intensjonen bør helst webcasten følges av en gruppe, men formen er ikke til hinder for at enkeltpersoner kan følge med.

Tekniske krav:

PC med lyd og nettilgang god nok til at man kan streame en YouTube-video.

Gjennomføring:

KoRus innleder, og skisserer noen problemstillinger. Maks 7-8 minutter inkl. eventuelle kommentarer/spørsmål til slutt (sendes inn via sms).

Vi formidler noen tanker kommunen kan vurdere å arbeide videre med. Kommunen tar selv stilling til videre arbeid i en kort diskusjon etter avsluttet webcast. Konklusjonene kan for eksempel bli:

a. Alt er på plass, tiltak ikke nødvendig

b. Vi har mangler som må utbedres

c. Trenger kompetanseheving

d. Trenger hjelp utenfra (for eksempel fra KoRus i form av kurs/webcast el.l.)

e. ……

Vi kan skreddersy oppfølging i etterkant etter kommunens egne behov.

Det legges ut program i forkant, som også sendes ut til de som ønsker å stå på en e-postliste.

Vil du bli varslet om Webcast-sendinger? Send en e-post til Korus – Sør

Neste sending

Vi har ingen planlagte sendinger nå.

Tidligere sendinger