Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Telemark

Ungdata i Telemark

Ungdata i Telemark

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark har sagt ja til å delta i levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2018».

Undersøkelsen gir en oversikt over hvordan det er å være ung i Telemark, og finner sted i uke 9 til 11 våren 2018.

Alle kommunene i Telemark, med sine 39 ungdomsskoler og 13 videregående skoler, deltok i Ungdata-undersøkelsen «Ung i Telemark 2015».

10 000 ungdommer fikk invitasjon til å være med i undersøkelsen, og 84 % svarte på undersøkelsen. Ungdommene svarte på en rekke spørsmål belyser hvordan de har det som unge i den kommunen de bor og i fylket som helhet.

Det er forskningsinstituttet NOVA som har et hovedansvar for Ungdata-undersøkelsene, mens KoRus – Sør, Telemark Fylkeskommune og Høgskolen i Telemark bistod kommunene med gjennomføring og bearbeidelse av data.

Ung i Telemark 2015 gir kunnskap som er et godt grunnlag for plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Kontaktperson KoRus – Sør

Rosanne Kristiansen
Sosialantropolog
E-postTelefon

Kontaktperson Telemark Fylkeskommune
Oda Kobro eller tlf. 35 91 74 73

Her finner du kontaktpersoner i kommunene

Undersøkelsene ble gjennomført i februar/mars 2015.

Rapport

Les mer
www.ungdata.no
www.Telemark.no/ung-i-Telemark