Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Del 1 – Tips til trening og implementering

Forsiden/Tool/MI Verktøykasse/Del 1 – Tips til trening og implementering

Del 1 – Tips til trening og implementering

Del 1 – Tips til trening og implementering

Kommunikasjon er et omfattende fagfelt, og Motiverende Intervju er én blant mange metoder.

Grunnleggerne av MI understreker også dette. Samtidig oppfordres vi til å lære metoden godt hvis vi først skal lære den. God forankring gir økt trygghet i samtaler med fokus på motivasjon og endring, og økt sannsynlighet for at klienten får hjelp i sin endringsprosess. Samtidig gir det en større fleksibilitet og faglig bevissthet rundt valg av metode i ulike settinger og i møte med ulike klienter. Jo bedre vi kan MI, jo bedre vil vi også være i stand til å se behovet for andre faglige tilnærminger.

Learn as many methods as you possibly can  – but don´t marry
any of them.

– (Scott Miller,  muntlig sitat fra et kurs)

Gå i gang med å prøve ut MI, ikke vent
Det er en stor fordel å komme i gang med trening og utprøving av MI så tett som mulig opp til deltagelse på innføringskurs. Da har man en oversikt over de grunnleggende prinsippene, og terskelen for å prøve ut samtalemetoden i praksis rekker ikke å bygge seg unødig opp. Det er lagt et grunnlag for felles forståelse av metoden blant kolleger som har deltatt sammen på kurset – noe som kan bidra til å skape gode felles treningsarenaer og styrke motivasjonen for å ta metoden i bruk.

Trening og utprøving som en inspirasjon – ikke en ekstra byrde i hverdagen
Å tilegne seg en faglig metodikk er krevende både profesjonelt og menneskelig. Trening vil alltid ha to aspekter i seg – investering og gevinst. Motiverende Intervju utfordrer oss ikke bare i forhold til praktisering av tekniske kommunikasjonsferdigheter, men også på holdninger og relasjoner. Tilegnelse av metoden vil derfor kreve engasjement og vilje til å være i en utviklingsprosess, noe som igjen vil være en kilde til økt trygghet og utvidet reportoar i arbeidet med motivasjon og endring. Gjennom å legge opp treningen mest mulig lystbetont, alliere seg med kolleger og skape trygge treningsarenaer, vil man lettere holde fokus på læringsmål og se resultater av treningen. Man kan kanskje til og med ha det morsomt.

Bruk tid og arenaer man allerede har til rådighet
Motiverende Intervju krever ikke mer tid enn andre metoder – vi har den tiden vi har til rådighet i møte med klientene. Kommunikasjon er uansett et tema i vårt arbeid og innebærer bevissthet og rom for kompetanseutvikling uavhengig av hvilken metodikk vi anvender. Tidsbruk er derfor ikke noe argument i seg selv når det gjelder å finne plass til trening og utprøving av MI. Samtidig er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for trening og utprøving i arbeidskollegiet. Bruk allerede etablerte arenaer for fagutvikling og veiledning der det er mulig.

Ikke gjør trening og utprøving mer ambisiøst og komplisert enn det trenger å være
Sett avgrensede og realistiske læringsmål, og juster ambisjonsnivået i takt med erfaringer og tilegnede ferdigheter. Bruk de anledningene som byr seg i arbeidshverdagen. Fokuser gjerne på de enkelte prinsippene i samtalemetoden i starten, så kan arbeid med helheten og flyten i samtalen komme etterhvert som man får de enkelte delene mer «under huden». Eks.:

  • I dag skal jeg trene på å…
  • I denne samtalen skal jeg trene på å…
  • I samtaler med denne klienten skal jeg trene på å …
  • I denne settingen skal jeg trene på å…
  • I møte med denne klientgruppen skal jeg trene på å…
  • I møte med denne typen utfordringer skal jeg trene på å …