Del 1 – Tips til trening og implementering

Forsiden/Tool/Verktøyet Motiverende Intervju/Del 1 – Tips til trening og implementering

Del 1 – Tips til trening og implementering

Del 1 – Tips til trening og implementering

Kommunikasjon er et omfattende fagfelt, og Motiverende Intervju er én blant mange metoder.

Grunnleggerne av MI understreker også dette. Samtidig oppfordres vi til å lære metoden godt hvis vi først skal lære den. God forankring gir økt trygghet i samtaler med fokus på motivasjon og endring, og økt sannsynlighet for at klienten får hjelp i sin endringsprosess. Samtidig gir det en større fleksibilitet og faglig bevissthet rundt valg av metode i ulike settinger og i møte med ulike klienter. Jo bedre vi kan MI, jo bedre vil vi også være i stand til å se behovet for andre faglige tilnærminger.

Learn as many methods as you possibly can  – but don´t marry
any of them.

– (Scott Miller,  muntlig sitat fra et kurs)