Tilnærming til trening og utprøving av MI

Tilnærming til trening og utprøving av MI