Kjentmann

Forsiden/Verktøy/Kjentmann

Kjentmann

”Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skoleverket, og har som mål å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer i forhold til elever som ruser seg.

Ved gjennomføring av ”Kjentmann” gjennomgår de som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene en 30-timers seminarrekke fordelt på fem heldagssamlinger. Seminarrekken skal omfatte en generell innføring i ungdom og rusproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser.

Grunnleggende for ”Kjentmann” er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak ”Kjentmann” er å gi elever med begynnende rusmiddelproblemer en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side; ikke avvisning og fordømmelse. ”Kjentmann” gir råd i forhold til å oppdage og se elever med rusproblematikk, kommunikasjon og samtale om rus med elever, foresatte og andre ansatte ved skolen, samt kontakt med eksterne samarbeidspartnere for skolen.

KoRus sør tilbyr gratis opplæring i Kjentmann, inkludert kursmateriell og deltakelse i Kjentmannsnettverket.

Se vårt neste Kjentmann-kurs

Kjentmann er utviklet ved KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Her kan du laste ned Kjentmannsheftet