MI – Motiverende Intervju

Forsiden/Verktøy/MI – Motiverende Intervju

MI – Motiverende Intervju

MI er en samtalemetode som har til hensikt å styrke en persons motivasjon til å endre atferd.

Hvorfor bruke MI?

MI er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode, som blant annet kan benyttes ved alkoholkutt, røykeslutt eller endring i kostholds- og aktivitetsvaner.

Det legges grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og empatisk lytting – evnen til å ta den andres perspektiv – som forutsetninger for god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Den empatiske lyttingen ligger til grunn for å hente frem og forsterke endringssnakk – her ligger kjernen i Motiverende Intervju.

Det er viktig at metoden ikke blir redusert til ren teknikk, men at kommunikasjonsferdigheter og strategier benyttes innenfor rammen av en respektfull og ikke-dømmende holdning

Interessert i MI-kurs?

Vi kan tilby innføringskurs á tre dager, dagskurs, eventuelt lokalt tilpasset undervisningsopplegg.

Oppsatte kurs finner du i kursoversikten.

“Vi har sluttet å fortelle folk hva vi synes de bør gjøre”
(Tidligere kursdeltaker)

For spørsmål rundt kursopplegg, kontakt Titti Huseby.

MI verktøykasse

De grunnleggende prinsippene i samtalemetoden Motiverende Intervju er enkle å forstå – men vanskelige å praktisere. Man tilegner seg metoden gjennom å utøve den. Innføringskurs gir bare et innblikk i metodikken – trening og feedback er nødvendig for at metodikken skal implementeres i praktisk arbeid.

Denne verktøykassen er utarbeidet av KoRus – Sør, og er ment som inspirasjon og tilrettelegging for trening og praktisering i etterkant av innføringskurset. Verktøykassen består av ti deler, og kan lastes ned her:

Vi ønsker at verktøykassen kan komme til nytte i arbeidet med å stimulere til trening og god MI praksis i etterkant av innføringskurs. Tilbakemeldinger, forslag til oppdateringer og erfaringer fra implementeringsarbeid mottas med stor takk!

Nyttige lenker

Send inn og få analysert dine MI-samtaler hos MI-Analyse i Bergen