Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram, rettet mot familier med ungdom på 7. eller 8. trinn. Sentralt i dette programmet er videofilmer som danner grunnlag for refleksjon og diskusjon. Programmet varer i 7 uker og retter seg mot familiene, med like stor vekt på ungdom og foreldre.

Mål

Styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida. Møte krav i overordnet læreplan om Folkehelse og livsmestring. Forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Forbedre samarbeidet mellom hjem og skole, bygge gode foreldrenettverk samt øke ungdommenes sosiale kompetanse.

Målgruppe

Lærere, helsesøstre, miljøarbeidere, PPT ansatte, ansatte i barnevern/psykisk helse for barn og unge og/eller ansatte ved familievernkontor.

Publisert: 9. april 2018

Sist oppdatert: 11. mars 2020 kl. 10:59