Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata

Ungdata

Ved hjelp av Ungdata-undersøkelser får man kartlagt hvordan ungdom har det på mange ulike områder.

Resultatene kan brukes inn i kommunalt plan- og utviklingsarbeid.

  • Om Ungdata

    Hovedformålet med Ungdata er å dekke behov fagfolk og ledere i kommunen har for å kunne planlegge og evaluere tjenester og dimensjonere tilbud rettet mot ungdom i kommunene.

  • Fylkesvis gjennomføring av Ungdata

    En felles undersøkelse for alle kommunene og de videregående skolene i hele fylket vil gi merverdi på flere områder.

  • Ungdata-rapporter

    Se ungdata-rapporter