Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Agder

Ungdata i Agder

«Ung i Agder 2016» er en levekårsundersøkelse som gir oversikt over hvordan det er å være ung i Agder, og i den enkelte kommune i Aust- og Vest-Agder.

Bilde av rapport Ung i Agder 2016

Alle kommunene, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, deltok i Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomføret i februar/mars 2016.

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen vil gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Agder. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Agder, fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder (folkehelse og avdeling for videregående opplæring), KoRus -Sør og Universitetet i Agder. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Ung i Agder 2016 vil gi kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Les mer: www.ungdata.no

9.-10. januar 2019 – Fellessamling for koordinatorer og kontaktpersoner for «Ung i Agder 2019»:

Se alle presentasjonene her

Presentasjoner fra fagdag om Ungdata, 1. februar 2018:

Presentasjoner fra Ung i Agder-konferansen 2016

Kontaktperson KoRus – Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
Børje Michaelsen eller tlf. 932 42 783

Kontaktpersoner i kommunene

Pressekontakt

Anne-Cathrine Reuterdahl
Kommunikasjonsansvarlig
E-post917 19 104

Pressekontakt Vest-Agder fylkeskommune
Cheryl Macdonald eller tlf. 982 48 507