Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

2 – Prosesser

2 – Prosesser

Endringshjulet til Prochaska & DiClimente har vært en viktig referanseramme i oppbyggingen av Motiverende Intervju. Innenfor denne rammen beskrives ulike faser eller sekvenser i en endringsprosess: Føroverveielse, overveielse, forberedelse, handling, eventuelle tilbakefall, vedlikehold.

I den siste utgaven av Motivational Interviewing – Helping People Change – 3 rd Edition har forfatterne og grunnleggerne av metoden beveget seg fra denne trinnvise og statiske modellen til en mer dynamisk forankring av endringsarbeidet. Endringshjulet har fortsatt sin plass, men prinsippene i MI er nå organisert langs fire grunnleggende prosesser. Man kan gå ut og inn av de ulike prosessene i løpet av endringsarbeidet, og prosessene kan til dels overlappe hverandre.

En slik tilnærming krever at vi hele tiden ikke bare følger med på hvor/ i hvilke prosesser klienten er, men at vi justerer oss i forhold til klientens ståsted. Igjen – hovedutfordringen i Motiverende Intervju er å ta den andres perspektiv, ikke forsøke å styre endringsprosjektet inn i våre baner.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Del II, III, IV og V

Motiverende Intervju – Samtaler om endring
Kap. 12, spesielt side 188,189

Engasjere

Det relasjonelle grunnlaget
Etablering av en trygg hjelperelasjon er grunnlaget for en god endringsprosess.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 4, 5, 6, 7

Fokusere

Den strategiske retningen
Jobbe frem et fokus og en retning i endringsprosessen.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 8, 9 ,10, 11

Fremkalle/hente frem

Forberedelse til forandring
Fremkalle/hente frem klientens egen motivasjon for endring.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Motiverende Intervju – Samtaler om endring
Kap. 12 side 189, 190

Planlegge

Broen til forandring
Vurdere når i en motivasjonsprosess klienten er klar for endring – ikke forsere utviklingen, sikre at beslutning om endring er godt fundamentert, legge realistiske planer.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 19, 20, 21, 22