Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Del 6 – Power point-presentasjoner

Forsiden/Verktøy/MI Verktøykasse/Del 6 – Power point-presentasjoner

Del 6 – Power point-presentasjoner

Del 6 – Power point-presentasjoner

Det er utarbeidet to power point-presentasjoner om Motiverende Intervju som dere står fritt til å bruke i ulike sammenhenger.

De er lagt ut i word-format, slik at dere ved behov kan foreta justeringer for internt bruk som ikke rokker ved det faglige grunnlaget. Presentasjonene dekker ikke hele MI-spekteret, men gir et bilde av de mest grunnleggende sidene ved samtalemetoden i tråd med innholdet i våre innføringskurs.

Kort versjon

Gir en kort oversikt over sentrale prinsipper i Motiverende Intervju. Kan f.eks. brukes til å:

  • Informere kolleger eller ledere på et fagmøte om grunnleggende sider ved MI
  • Holde et mini-kurs for kolleger som ledd i spredning og videre implementering
  • Skape interesse for at flere på arbeidsstedet/i enheten/i kommunen ønsker opplæring i samtalemetoden

Omfattende versjon

Utdyper kortversjonen og går litt mer i dybden på noen av temaene. Kan brukes til å holde 1 – 2 dagers kurs for kolleger i etterkant av at dere selv har vært på innføringskurs i MI – som ledd i spredning og videre implementering. Bruk plansjer dere finner aktuelle, suppler eventuelt med egne plansjer, i forhold til:

  • Hvilken setting dere skal bruke dem i, hvem dere skal snakke for
  • Hva dere ønsker å vektlegge
  • Hvor trygge dere er på å formidle innholdet
  • Hvor lang tid dere har til rådighet