Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen i Borgestadklinikken, seniorrådgiver Kristin Håland i KoRus Sør og Renate fra A-larm holdt innlegg på fagdagen om det nye pakkeforløpet for gravide og rusmidler (Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl).

Helsedirektoratet har lansert et pakkeforløp for gravide og rusmidler, som var gjeldene fra 1. januar 2020. Dette pakkeforløpet innebærer en tettere oppfølging med mer koordinerte tjenester rundt den gravide. I tillegg er det et mål å fange opp gravide som sliter med rus på et tidligere tidspunkt.

Det er spesielt de gravide med alkoholproblemer vi må jobbe mer med å fange opp. Erfaringene fra fagfolk i dette feltet er nemlig at det er vanskeligere å få tak i de som «bare» drikker. Dette ble det lagt vekt på under en fagdag på Sykehuset Telemark 12. februar, hvor blant annet klinikkoverlege Yngvar Thorjussen i Borgestadklinikken, brukerrepresentant Renate fra A-larm og seniorrådgiver Kristin Håland i KoRus – Sør holdt innlegg.

Alkohol verre enn heroin

Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen i Borgestadklinikken holdt innlegg på Fagdag for pakkeforløpet for gravide og rusmidler.

Hvert år fødes over 500 barn i Norge med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk.

Yngvar Thorjussen innledet med å si at ingen mor ønsker å skade sitt eget barn. Han husker godt da han startet å jobbe med de gravide som ble innlagt på Borgestadklinikken.

– De var fulle av skyldfølelse og redsel for å ha påført barnet sitt skade.  Fortvilte, sårbare kvinner i en svært vanskelig situasjon har behov for å bli møtt med en ikke-fordømmende holdning, respekt og kompetanse til å hjelpe. Helsehjelpen gravide rusmiddelmisbrukere møter i dag er dessverre svært varierende. Lik kvalitet, uavhengig av hvor en bor, er en av de viktigste målsettingene med pakkeforløpet, sa Thorjussen.

Han understreket at ingen rusmidler er forenelig med et svangerskap, men at mange ikke vet nok om skadepotensialet til alkohol. Når en gravid kvinne drikker, suges alkoholen raskt opp i blodet og føres videre til fosteret gjennom morkaken. Alkohol kan blant annet føre til misdannelser og hemme vekst. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet.

Les mer om alkoholrelaterte fosterskader (FASD)

– Hvis jeg hadde blitt satt i en situasjon der jeg ble tvunget til å rådgi en gravid rusmiddelavhengig om hva hun måtte slutte med av alkohol eller heroin, hadde jeg ikke vært i tvil. Jeg hadde bedt henne slutte med alkohol, sier Thorjussen.

Han hadde en klar oppfordring til deltakerne på fagdagen.

– Vi må snakke med gravide om rusmiddelbruk. Det er viktig at dere der ute har kunnskap om de enkelte rusmidlers skadepotensiale, og at det er totalavhold fra alkohol som anbefales i svangerskapet.

Det er ikke farlig å spørre

Renate fra A-larm, som holdt et innlegg om mammaperspektivet, var også opptatt av at vi må snakke mer om alkoholvaner.

– Det holder ikke at vi krysser av i et skjema hos jordmor første gang, og aldri snakker om det igjen. Dere må tørre å spørre mer, sa hun.

Det er viktig å gi god og kunnskapsbasert informasjon om alkohol, og hva den gjør i kroppen både under svangerskapet og når man ammer, sier jordmor og seniorrådgiver i KoRus Sør, Kristin Håland.

Kristin Håland, jordmor og seniorrådgiver i KoRus Sør, er enig i at jordmødre må bli flinkere til å snakke med gravide om rusmidler. Hun tror mange gjør en god jobb, men at det er ulike grunner til at det snakkes om i varierende grad.

– Vi vet at mange jordmødre har rutiner for dette. Men noen har barrierer, og noen trenger litt oppdatert kunnskap for å føle seg trygge til å snakke om dette på en grundigere måte.

Opplæringsprogram gir trygghet

Gjennom programmet Tidlig Inn, som KoRus tilbyr kommunene, får jordmødre og helsesykepleiere oppdatert kunnskap om rusmidler og hva som faktisk skjer i kroppen.

– Vi får tilbakemeldinger fra de som har vært med i Tidlig Inn om at de føler seg tryggere på å gå inn i samtaler om rus etter opplæringen, sier Håland.

I Tidlig Inn får kommunalt ansatte i svangerskapsomsorgen og helsestasjoner opplæring i verktøy for å kartlegge psykisk helse, vold og rus blant gravide og småbarnsforeldre. De lærer også mye om samtaler og hvordan de kan handle der den gravide trenger hjelp.

– Vi vet at samtaler fungerer. En undersøkelse som bli gjort i KoRus for noen år siden, viste at selv de som i utgangspunktet svarte at de ikke drakk i samtalen med jordmor, likevel gikk hjem og gjorde endringer i alkoholvanene sine, sier Håland.

På kursdagene i Tidlig inn er alle i kommunen som jobber med gravide invitert med (feks. rustjenesten). Tverrfaglig arbeid og utarbeidelse av gode rutiner er endel av opplegget.

Les mer på den nasjonale nettsiden om Tidlig Inn

Publisert: 14. februar 2020

Sist oppdatert: 31. mars 2020 kl. 13:52