Det er en økning på 20 prosent i antall overdoser/akuttsituasjoner sammenliknet med normalen, ifølge en kartleggingrapport basert på tall fra kommunale rustjenester.

På grunn av koronapandemien har det blitt en rusmiddeltørke, blant annet har det blitt mye vanskeligere å få tak i cannabis. Det gjør at flere brukere velger alternative stoffer, og det meldes om en økning i bruk av GHB, alkohol og medikamenter. Økningen er spesielt markant i østlandsområdet, både når det gjelder antall overdoser og rusmiddeltørke.

Rapporten viser også at flere rusbrukere sliter med psykiske helseplager.

Informasjon og dialog med brukerne om overdoseforebyggende tiltak er svært viktig. Her er Helsedirektoratets anbefaling om lokalt overdoseforebyggende arbeid: Overdose – lokalt

Rapporten funnene er basert på finner du her

Les også: Kort vei til overdose

Publisert: 30. juni 2020