Det er bevillingshaver av et skjenkested som er ansvarlig for at alkoholloven blir fulgt ved skjenking av alkohol. Samtidig er det også bartenders ansvar som ansatt å sørge for at personer som er for unge eller som åpenbart er påvirket av rusmidler, ikke blir skjenket alkohol. Det vil bidra til å gjøre skjenkestedet triveligere og tryggere både for ansatte og gjester.

Mindre overskjenking fører til mindre vold

Bartenderens holdning til, og håndtering av alkoholskjenkingen, er viktig og kan bidra til å forebygge overstadig beruselse og rusrelatert vold. Det er bartenderen som skal vurdere påvirkningsnivået.

Dersom en person som åpenbart er påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet.

Får vi ned overskjenkingen blir det mindre vold. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom alkoholkonsum og vold både på individ- og på samfunnsnivå. Sammenhengen er vist på ulike måter, med ulike metoder og ulike typer av data.

Leksjonsopplegg i Ansvarlig vertskap

Mange kommuner tilbyr utelivsbransjen kurs i Ansvarlig vertskap med fysisk tilstedeværelse eller nå i disse koronatider via digitale plattformer.

KoRus Sør har utviklet et leksjonsopplegg som kommunene bruker på sine ansvarlig vertskapskurs, og 3. mars deltok en rekke kommuneansatte i instruktøropplæring for gjennomføring av kurs for ansatte i skjenkebransjen lokalt.

E-læringskurs tilgjengelig

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs. Gjennom seks leksjoner gis det blant annet veiledning og tips av erfarne bartendere om hvordan håndtere ulike situasjoner. Kurset gir også en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven, og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

Når kursdeltaker har gjennomført leksjonene, får den tilgang til en prøve. Består en denne, utstedes det et kursbevis. Kurset finnes både på norsk og engelsk.

Les mer om e-læringskurset her

Ta kontakt om du ønsker opplæring

Personell på skjenkesteder som ønsker opplæring i Ansvarlig vertskap, oppfordres til å ta kontakt med kommunal saksbehandler for skjenkesaker og etterspør når det skal arrangeres kurs.

Les også: Ansvarlig alkoholhåndtering

Publisert: 3. mars 2021