Barnet og rusens første konferansedag har vært en god miks av fagfolk og brukerstemmer som har understøttet det samme budskapet, nemlig at vi må se barn og virkelig vise at vi er der for dem. Samspill, kjærlighet og følelsesmessig utvikling har vært stikkord for dagen.

– Følelser er lim mellom mennesker

Barnepsykolog Susan Hart.

Første fagperson ut var den danske barnepsykologen Susan Hart, som vi lenge har ønsket oss til Barnet og rusen. Hun skuffet ikke, og leverte et sterkt og engasjerende foredrag hvor hun koblet hjerneforskning og utviklingspsykologi da hun snakket om barns følelsesmessige utvikling. Hennes budskap til fagfolk var at vi må styrke samspillet med barnet, for dermed også å styrke barnets utvikling og selvregulering.

Hart er opptatt av den nonverbale kontakten, og viste blant annet en video med et «Still face»-eksperiment, hvor et barn blir utsatt for et følelsesløst uttrykk fra moren sin. Her så vi tydelig hvor usikker og preget barnet ble den korte stunden det ikke fikk kontakt med moren.

– Følelser er lim mellom mennesker, og en forutsetning for tilknytning, empati og mentalisering, sa Hart.

Susan Harts åpningsforedrag dannet et solid faglig bakteppe for neste foredrag, som var ungdom fra Forandringsfabrikken.

– Gi massevis av kjærlighet

«Proffene» fra Forandringsfabrikken er barn og unge som selv har erfaringer fra blant annet barnevern og psykisk helsevern. I dag var vi så heldige å få tre flotte unge damer på scenen, som delte sine historier og råd med fagfolkene i salen.

De oppfordret fagfolk til å fortelle barn sannheten. «Ikke bare si at mamma er syk, hvis hun egentlig er narkoman eller alkoholiker. Vi har levd oppi dette lenge, og tåler å høre sannheten. Hvis vi ikke får sannheten, lager vi vår egen sannhet», sa de.

Samtidig som at jentene har opplevd en tøff barndom med utrygge voksne, har de også møtt gode og trygge voksne som har utgjort en forskjell i livene deres. Deres råd til å være en god og trygg voksen var blant annet dette:

«En god voksen er en som gir masse kjærlighet og ser hele deg». «Det tar ikke mer en fem sekunder å gi litt kjærlighet.» «Stå i det, selv om det gjør vondt.»

De sa også at informasjonsbehovet blant barn er stort. Mange barn vet ikke hva foreldre eller andre voksne har lov til å gjøre eller ikke gjøre mot barn. Dette bør vi snakke mer om på skolen, mener de. «Vi bør innføre «livet» som et fag på timeplanen», var en oppfordring fra Forandringsfabrikken.

Barns strategier

Etter Forandringsfabrikken tok Carolina Øverlien over, og satte det hele inn i et forskningsperspektiv igjen. Hun har intervjuet mange barn og unge i et forskningsprosjekt om barns strategier. Hun var spesielt opptatt av den psykiske/emosjonelle volden mot barn, som ikke er like tydelig på som den fysiske volden.

Dagen ble avsluttet med en rekke interessante parallellsesjoner, blant annet med fagfolk fra Borgestadklinikken, fastlege Frøydis Gullbrå og forsker Egil Nygaard.

Publisert: 26. september 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57