Barnet & Rusen blir litt annerledes enn planlagt i år. Det var i en periode usikkert om vi hadde mulighet til å gjennomføre årets konferanse, men vi kan nå tilby en digital dagskonferanse 23. september.

Denne dagen blir fylt opp med gode foredragsholdere og viktige temaer. Blant annet kommer psykiater Anne Kristine Bergem for å snakke om hvordan det er å vokse opp i en familie preget av rus, og hva det har å si for barndommen og resten av livet. Konferansen blir også mer komprimert enn planlagt, men vi får likevel dekket temaer som gravide og rusmidler, barn som pårørende og livsmestring for ansatte i kommunene.

Konferansen skal foregå på nett, og vi håper du ønsker å bli med fra der du er!

Mer informasjon om påmelding og program finner du her.

Publisert: 10. august 2020