Karin Gustavsen har lenge forsket på unge og utenforskap, og er en av forfatterne av boka.

Boka «Unge, udenforskab og social forandring» bygger på empirisk materiale og analyser fra kvalitative studier av de unge og deres situasjon. Boka kommer med metoder som skal få til bedre medvirkning i de beslutningsprosesser som angår de unges situasjon og hverdag.

Målet er å skape sosial forandring og på lengre sikt å styrke de unges tilhørighet.

Kommer med en rekke forslag

Forfatterne viser hvordan de unges løsningsforslag skiller seg langt fra det som fagfolk, politikere og myndighetspersoner foreslår.

– I boka ser vi på ressursene de unge har og deres potensiale, og kommer med en rekke forslag til hvordan deres situasjon kan forbedres, sier Karin Gustavsen i KoRus – Sør. Hun har sammen med to andre forskere bidratt med en artikkel til boka.

Forfatterne er alle medlemmer av Nordisk forskernettverk; Unge, tilhørighet og utenforskap.

Boka henvender seg til beslutningstakere og fagfolk, samt til forskere, de som underviser og til studenter.

Boka ble lansert på Roskilde Universitet i november 2016, og kan kjøpes her.

Publisert: 17. februar 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58