Samarbeider mot narkotika i Arendal: Fra venstre politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad, Helge Frediksen i KoRus – Sør, politiets næringslivskontakt Cathrine Fossnes, ordfører Robert C Nordli, SLT-koordinator Jan Tjønnevåg, restuaranteier Marianne Kallevig, restauranteier Sigmund Rose, forebyggende sjef i politiet Torbjørn Trommestad, skjenkeansv og politiker Gunn Brekka og Lisbeth Iversen i Med hjerte for Arendal (Foto: Anne Gro Ballestad, Agderposten.)

 

Politiets næringslivskontakt, Cathrine Fossnes, har vært initiativtaker til å iverksette «Bry deg Arendal», som er et av flere kriminalitetsforebyggende prosjekter som er under utvikling i Agder politidistrikt.  KoRus – Sør har bistått i etableringsfasen og med finansiering av prosjektet som er utviklet av Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Godt synlig avtale

Utesteder har gjennom «Bry deg Arendal» inngått en skriftlig avtale med kommunen, lokalt politi og NNPF. Avtalen henger godt synlig for publikum på utestedene.

I avtalen understrekes det at:

Vi har null-toleranse ovenfor ulovlige rusmidler. All bruk, besittelse og omsetning av ulovlige rusmidler hos oss vil medføre bortvisning fra lokalene og forholdet vil bli rapportert til politiet umiddelbart. Vi samarbeider tett med politiet, og har utdannet våre ansatte til å gjenkjenne ruspåvirkning av ulovlige rusmidler.

I april var 90 ansatte i utelivsbransjen, taxinæringen, Kirkens Bymisjon og Røde kors på et todagers i «Tegn og symptomer på narkotikabruk» i regi av NNPF.

Samarbeidet ble presentert

Fredag 10. mai ble prosjektet presentert for media på en pressekonferanse i Arendal sentrum. Tilstede var politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad, Helge Fredriksen, KoRus – Sør, politiets næringslivskontakt Cathrine Fossnes, ordfører Robert C. Nordli, SLT-koordinator Jan A. Tjønnevåg, restauranteier Marianne Kalleberg, restauranteier Sigmund Rose, politioverbetjent Torbjørn Trommestad, skjenkeansvarlig i Arendal kommune Gunn Brekka og Lisbeth Iversen i Med hjerte for Arendal.

På pressekonferansen ble det fra både politiet, kommunen og utelivsbransjen understreket at de sammen var ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder. Konsekvensene knyttet til både alkoholbruk og narkotika er store. Samarbeid bidrar til å redusere skader, vold og ordensforstyrrelser. Prosjektleder Cathrine Fossnes fortalte at flere trygghetsskapende tiltak var under planlegging, blant annet gjennom å få styrket natteravnstjenesten og gjøre denne mere robust.

Studie viser utfordringsbildet

Helge Fredriksen fra KoRus – Sør redegjorde for en utelivsstudie i regi av Folkehelseinstituttet. Sommeren 2017 ble 987 personer rustestet utenfor utesteder i seks byer på Østlandet. Undersøkelsen viste at 11 % av personene av de som ble rustestet var påvirket av narkotika. 88,70 % hadde nylig drukket alkohol, og disse hadde en gjennomsnittlig promille på 1,07. Andelen med promille over 1,5 var 22,30 %, noe som medfører at en er «åpenbart påvirket».

Personer som er «åpenbart påvirket» av alkohol eller narkotika skal ifølge alkoholloven ikke gis adgang til byens utesteder. Dette er noe av utfordringsbildet også for Arendal.

Trygghetsvandring i sentrum

Lørdag kveld var «Bry deg Arendal» samarbeidspartnere og formannskapet i Arendal med ordfører Robert C. Nordli i spissen på «trygghetsvandring» i bysentrum. Dette for å få førstehånds kjennskap til forholdene i utelivet. Det ble en kveld med god mottakelse og kommunikasjon med ansatte og publikum på utestedene. Kvelden og natten forløp seg relativt rolig. Det var noen ordensforstyrrelser fra rusede personer, og et par fuktige festdeltakere måtte ifølge Agderposten overnatte i politiarresten.

Startskuddet for «Bry deg uteliv» i Arendal er gått. En suksessfaktor for det videre samarbeidet vil være hvordan utestedene og politiet i tiden framover klarer å avdekke og håndtere personer som er påvirket av narkotika eller er åpenbart påvirket av alkohol. Noe som vil øke tryggheten og trivselen for publikum som bruker bysentrum på kvelds- og nattestid i helgene.

Publisert: 13. mai 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57