«Bry deg uteliv» slår ned på narkotikabruk Grenland

Forsiden/Aktuelt/«Bry deg uteliv» slår ned på narkotikabruk Grenland

«Bry deg uteliv» slår ned på narkotikabruk Grenland

Prosjektet "Bry deg uteliv" er i gang i Grenland. Det innebærer at politiet, kommunen og skjenkestedene vil ha null-toleranse ovenfor bruk av ulovlige rusmidler, og vil i perioden fram mot jul aksjonere mot bruk av narkotika på byens utesteder.

"Bry deg uteliv"-møte i Grenland

Politioverbetjent Skule Worpvik sa under kurset tirsdag kveld at bruk av kokain og amfetamin var de største utfordringene på utestedene i Grenland. Foto: Helge Fredriksen.

Utestedene, politiet og kommunene har gjennom prosjektet «Bry deg uteliv» inngått et forpliktende samarbeid hvor de signaliserer null-toleranse ovenfor bruk av ulovlige rusmidler. All bruk, besittelse og omsetning av ulovlige rusmidler medfører umiddelbar bortvisning fra utestedet og forholdet vil bli rapportert umiddelbart til politiet.

KoRus – Sør har bistått kommunene med etablering og finansiering av prosjektet som er utviklet av Norsk narkotikapolitiforening.

Gode erfaringer med prosjektet

8. november var ca. 60 ansatte fra byens utsteder samlet på politihuset i Skien hvor de fikk opplæring i «tegn og symptomer», og hvordan de kan oppdage gjester som er ruset på ulovlig rusmidler. Neste uke vil ledelsen på utestedene få samme opplæring, og fra neste helg (18.-20. november) og fram til jul vil øremerket politipersonell aksjonere på utestedene i Grenland.

Det er gode erfaringer fra tilsvarende satsing i Tønsberg og Kristiansand hvor politi, kommune og skjenkenæring har hatt et tett samarbeid og avdekket mye bruk av narkotika i tilknytning til utelivet.

Kokain og amfetamin i Grenland

Politioverbetjent Skule Worpvik sa under kurset tirsdag kveld at bruk av kokain og amfetamin var de største utfordringene på utestedene i Grenland, mens noen av kursdeltakerne ga uttrykk for at også cannabis ble brukt mye av yngre ungdom.

En nylig publisert forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet viser at blant folk som går ute på byen i Oslo har hver fjerde person nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Bruk av enkelte ulovlige rusmidler fører til at gjester på utesteder får en aggressiv atferd og blir voldelige, noe som skaper utrygghet både for ansatte og andre gjester.

Av |11. november 2016|Kategori: Aktuelt|