I Telemark er det nå syv kommuner som er godt i gang med BTI-arbeidet, og flere kommuner er i ferd med å starte opp.

KoRus har et tett samarbeid med Fylkesmannen i Telemark i tilknytning til prosjektet «Talenter for framtida». Vi arrangerer blant annet i fellesskap nettverksmøter for BTI-kommunene i fylket.

Nyttig erfaringsutveksling

Denne uken var det nettverksmøte i Langesund der alle syv kommunene deltok. Hovedtema var medvirkning barn og unge og §9a i Opplæringsloven. Dett er tema som er veldig aktuelle i BTI-arbeidet.

– Vi erfarer nå hvor nyttig det er å etablere slike nettverk mellom kommunene. Representantene fra Telemark er blitt godt kjent med hverandre, og er en engasjert forsamling som utveksler mye nyttige erfaringer, sier Liv Drangsholt i KoRus – Sør.

Det er således et arbeid KoRus – Sør vil videreføre, og vi er veldig fornøyd med dette samarbeidet med Fylkesmannen.

Les mer om BTI (Bedre tverrfaglig innstats)

Publisert: 12. april 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57