I 2021 døde 241 personer av overdose i Norge. Dette er alt for høye tall, og dessverre er det fortsatt slik at det for mange pårørende er vanskelig å være åpen om hva som har skjedd med deres kjære. Når skyld og skam står i veien for å være åpen med omgivelsene blir sorgarbeidet ekstra tungt.

Du visste det kanskje ikke, men i dag, 31. august, er det Verdens overdosedag. Dette er en arena der vi får mulighet til å minnes de døde og løfte fram livsviktig informasjon som kan bidra til å forebygge overdoser. For det handler om å redde liv. Det handler om å unngå at du, jeg eller noen vi kjenner blir en pårørende. Det handler om verdighet og nødvendig hjelp til den som har utfordringer knyttet til rus. Nettopp derfor er dagen i dag viktig å markere.

Overdoseforbyggende arbeid nytter. Det redder liv. Men det holder ikke å markere en dag i året. Dette er noe vi må jobbe med hver dag, 365 dager i året. Hos KORUS Sør drifter vi et regionalt overdosenettverk. Der deltar kommuner i Vestfold, Telemark, Agder og Viken. Alle kommuner i vår region som ønsker å jobbe aktivt med overdoseforebyggende arbeid, er hjertelig velkommen til å bli med.

Vi må alle jobbe sammen for å redde liv, for #detangåralle

Les mer om vårt overdoseforebyggende arbeid her

Se oversikt over narkotikautløste dødsfall her

Plakat Verdens overdosedag 31 august

Plakat – #detangåralle

Publisert: 31. august 2022