Spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto i KoRus Sør på jobb i Nome kommune. (Foto: KoRus Sør/Siv Tone Luneng)

Siden midten av mai har spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto i KoRus Sør jobbet en dag i uka i Nome kommune, som en del av en hospiteringsordning.

–  Det er sju år siden jeg jobbet klinisk, så det har vært kjempenyttig for meg å friske opp praksisen, sier Vibeto.

Til vanlig er jobben hans i KoRus Sør å drive opplæring og veiledning i kommuner, blant annet rundt samtalemetoden MI, Recovery og temaet rus og psykisk helse. I Nome kommune har han i hospiteringsperioden jobbet med å følge opp pasienter med psykisk helse- og/eller rusproblematikk.

Får innblikk i kommunehverdagen

Vibeto forteller at det har vært spesielt interessant å være i Nome kommune, siden dette er en kommune med Brukerplan-tall som viser utfordringer med rus. I tillegg har Vibeto tidligere samarbeidet med kommunen i jobben som spesialrådgiver i KoRus Sør.

– Det er viktig og interessant å se hvordan ting fungerer sett fra kommunens side. Det er også givende å møte de menneskene vi indirekte skal hjelpe gjennom vårt arbeid i Korus Sør. Det er de som vet hvor skoen trykker, sier Vibeto.

–  Gir mer troverdighet

Vibeto har tidligere jobbet klinisk med rus og psykisk helse i DPS (Distriktspsykiatrisk senter) som er en del av spesialisthelsetjenesten. Han opplever at rammene i kommunen er litt annerledes.

 Det har vært en viktig erfaring å se hvordan kommunen fungerer, sammenliknet med spesialisthelsetjenesten. Man står mer fritt i kommunen, er min opplevelse, sier Vibeto.

Denne erfaringen er viktig å ha med seg når man er ute og holder kurs i kommunene.

– Da er det viktig å vite mest mulig om hverdagen i en kommune. Ting endrer seg med årene, så fersk kunnskap er nødvendig. Jeg tror også det gir mer troverdighet å kunne knytte undervisningen direkte til det jeg nylig har sett og opplevd i praksisfeltet.

Tilrettelegger for hospitering

Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder i KoRus Sør.

Anne-Cathrine Utsigt, leder i KoRus Sør, er glad for å kunne tilrettelegge for hospitering for de ansatte.

– Det er i kommunen det skjer, og vi er veldig opptatt av å ha kontakt med de i målgruppa vår for å kunne bidra best mulig i tjenesteutvikling. I KoRus Sør sier vi at vi jobber praksisnært, og da er det helt nødvendig at vi har en direkte kontakt med førstelinja. Det gjør oss mer relevante og oppdaterte, sier Utsigt.

Etter gode erfaringer med hospitering i Nome kommune, håper Utsigt flere ansatte griper denne muligheten. Hun håper også kommunene er åpne for å ta oss imot.

– Vi er veldig interessert i å få til hospitering i en kommune på området ungdom og rus. Vi håper at kommunene også ser på dette som en mulighet til å bli bedre kjent med oss, sier Utsigt.

Publisert: 19. oktober 2020