Fire av ti kvinner dropper alkohol når de feirer nyttår sammen med barn. 44 prosent av kvinner som ellers drikker alkohol, sier at de har latt være å drikke på nyttårsaften med barn til stede, mens 33 prosent av menn sier det samme. Tallene kommer fram i en ny undersøkelse publisert av NTB om alkoholforbruk de siste nyttårsfeiringene.

I tillegg til at en ganske stor andel av menn og kvinner helt dropper alkoholen, viser undersøkelsen det er 20 prosent av kvinner og 18 prosent av menn som sier de nøyer seg med én til to enheter når de feirer nyttårsaften med barn.

Alkoholpåvirkede foreldre skaper utrygghet

Mange barn og unge tilbringer nyttårsaften sammen med foreldre og andre voksne. Mange barn blir engstelige når foreldre drikker og blir påvirket av alkohol, og det skaper en utrygghet. Også ungdommer vil ha edru voksne, og opplever det flaut å se foreldene bli fulle.

Foreldre som rollemodeller

Undersøkelser fra Ungdata viser at et stort flertall barn mener foreldre er viktige forbilder og rollemodeller, også når det gjelder bruk av alkohol. Det er av stor betydning hva en som forelder kommuniserer når det gjelder synet på barn og bruk av alkohol. Et stort flertall sier at de lytter mer til sine foreldre enn jevnaldrende når det gjelder sitt syn på rusmiddelbruk.

Barn setter pris på omsorgsfulle og tydelige rammer. Det er viktig at foreldre snakker med sine barn om alkohol, og at en setter tydelige grenser om hva en mener er uakseptabelt.

Ungdata viser også at barn som får alkohol av foreldrene sine, i større grad drikker oftere og mer enn de som har foreldre som mener at barn ikke skal drikke alkohol. Barn som oppgir at de får lov til å drikke alkohol av sine foreldre, drikker i større grad seg tydelig beruset – i motsetning til barn som oppgir at de ikke får lov.

Foto av Helge Fredriksen

Helge Fredriksen, rådgiver i KoRus Sør.

– Mange ungdommer er etter hvert også så store at de er ute sammen med jevnaldrende på nyttårsaften. Da er det greit at en som foreldre er kjørbare å kan bringe og hente, eller gjør avtale med andre om henting, sier rådgiver ved KoRus Sør Helge Fredriksen. Han kommer med en oppfordring om å droppe alkohol under årets nyttårsfeiring med barn til stede.

Les mer: Ungdata

Les også: Utsett – foreldremøtekonsept med tema ungdom og rus

Publisert: 29. desember 2020