Gjennom et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS), har det blitt opprettet en nettressurs med faktaopplysninger om rusmidler.

På denne nettressursen har man mulighet til å fordype seg om ulike rusmidlers virkning.

Les: Fakta om rusmidler

Publisert: 2. mars 2021