Ingvild Vardheim og Asle Bentsen, begge spesialrådgivere i KoRus – Sør, har analysert tallene fra Ungdata-undersøkelsen blant annet for å finne ut mer om de unge som bruker cannabis i Telemark.

Denne uken ble tallene fra Ungdata-undersøkelsen i Telemark lansert. Selv om undersøkelsen viser at ungdom stort sett har det bra, er det også flere negative utviklingstrekk som bekymrer. Det er blant annet mindre fremtidsoptimisme, lavere skoletrivsel, mer kriminalitet og mer bruk av rusmidler.

Last ned rapporten: Ung i Telemark 2018

Første økning på mange år

Andelen som snuser har gått betraktelig ned, mens andelen som røyker hasj er økende. Det er også flere som sier at det gir status i vennemiljøet å drikke seg full og røyke hasj.

De siste 10–15 årene har andelen ungdommer som drikker alkohol ligget lavt, men nå er det for første gang en økning.

– Vi registrerer at det både i Telemark og i landet for øvrig har vært en liten økning i bruk av rusmidler som alkohol og cannabis siden forrige undersøkelse. Dette er et utviklingstrekk vi kommer til å følge nøye med på framover, sier leder for KoRus – Sør, Anne-Cathrine Utsigt.

Hvem bruker cannabis?

Asle Bentsen og Ingvild Vardheim i KoRus – Sør har gjort et dypdykk i tallene for å se på hva som kjennetegner ungdom som røyker cannabis i Telemark, og har skrevet en fordypningsartikkel om dette i Ungdata-rapporten.

Det er flest gutter som røyker hasj, og de skiller seg ut på flere områder.

– De gjør blant annet flere regelbrudd som å stjele og gjøre hærverk. De skulker også skolen mer og har oftere psykiske helseplager, sier Vardheim.

Selv om det er flest gutter som røyker hasj, viser undersøkelsen at jentene som røyker hasj har enda større risiko for annen problematferd enn guttene.

Forebygging er viktig

Vardheim forklarer at det er et stort skille mellom de som aldri har røyket cannabis og de som har forsøkt det én gang. Generelt ser man at ungdom som har brukt cannabis har svakere relasjoner til foreldre, er mindre fornøyd med nærmiljøet og deltar sjeldnere i fritidsaktiviteter.

Forskning viser at cannabis er skadelig for en hjerne som ikke er ferdig utviklet, derfor er forebygging blant unge veldig viktig, mener Vardheim og Bentsen. Tiltak ut mot foreldre kan være minst like viktig som å snakke med ungdom selv.

– Vi vet at foreldres egne holdninger til rus har stor betydning for hvor ofte en ungdom ruser seg, sier Vardheim.

 

KoRus – Sør tilbyr kompetanseheving til deg som jobber for eller med ungdom, og her har vi samlet en rekke tiltak og verktøy: Ungdom og rusforebygging

KoRus har også laget et Ungdata-hefte med tips og inspirasjon til tiltak i kommunene. Heftet kan lastes ned her: Ungdata inspirasjonshefte 2018

 

Kontaktpersoner:

Ingvild Vardheim, spesialrådgiver i KoRus – Sør, tlf: 97531349

Asle Bentsen, spesialrådgiver i KoRus – Sør, tlf: 91697561

Publisert: 21. november 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57