KoRus Sør har kontakt med 35 kommuner i regionen som har utarbeidet, eller er i ferd med å utarbeide modell for tverrfaglig samarbeid. Fra 2018 kom det en ny tilskuddsordning, Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Ambisiøst og spennende arbeid

I desember 2019 ble 25 nye kommuner innvilget tilskudd, hvorav fem tilhører vår region. De har nå to år på seg til å utarbeide en modell for samhandling som dekker både kommune-, etats- og individnivå.

– Det er et ambisiøst, viktig og spennende arbeid disse kommunene er i gang med, og KoRus Sør hadde en plan for oppfølging som nå er noe endret på grunn av koronasituasjonen, sier spesialrådgiver Liv Drangsholt.

Planlagte kurs og nettverk utsettes

BTI-modellen

Modell for bedre tverrfaglig samarbeid.

De fem nye kommunene i vår region har fått et eget digitalt oppstartsmøte, og egen kontaktperson med Bufdir. De er tilbudt kurs for prosjektledere som går over fire dager. I utgangspunktet skulle dette foregå i disse tider, men er flyttet til høsten på grunn av koronasituasjonen.

I dette arbeidet vektlegges nettverksbygging mellom kommunene. Det har utviklet seg en god tradisjon for at kommunene deler erfaringer, både gode og de som er mer utfordrende.

– Der skal prosjektgruppa i Folkehelseprogrammet og Agder BTI ha stor ros for god ledelse og engasjement, forteller Drangsholt. – Vi har et nettverk i Vestfold og Telemark. Det var planen å etablere også et nettverk i region Buskerud, men det må nå utsettes til høsten.

KoRus Sør gir også noe veiledning til den enkelte kommune.

Nye tilskuddsmidler i 2020

Det vil også i år bli lyst ut tilskuddsmidler. For kommuner som er interessert er det veldig viktig at prosjektet forankres godt i alle enheter som arbeider med gravide, barn og unge før søknad fremmes. Søknadsfristen for nye tilskuddsmidler for 2020 er enda ikke klar, men vil bli offentliggjort på vanlig måte.

Du finner mer informasjon om arbeidet med modeller for tverrfaglig samarbeid her.

Publisert: 2. april 2020

Sist oppdatert: 3. april 2020 kl. 15:37