Leder av forebyggende avdeling i politiet, Tor Ragnar Steffensen. Foto: Helge Fredriksen.

KoRus Sør og politiet møtes jevnlig til drøfting av utviklingen i rusmiljøene, og til samarbeid om rusforebyggende tiltak. Under et samarbeidsmøte med leder av forebyggende avdeling i politiet, Tor Ragnar Steffensen, ble det uttrykt stor bekymring rundt omløp av farlig rusmidler i Grenland.

Flere overdoser

Politiet er kjent med at det har vært 13 overdoser i løpet av kort tid, og er redd dette kan få dødelig utfall. Akuttmottaket ved sykehuset i Telemark har i løpet av kort tid behandlet ti rusmisbrukere for overdoser på GHB. Ansatte i Skien kommune måtte for halvannen uke siden utføre livreddende førstehjelp på en av sine brukere etter at de ble varslet om en GHB-overdose.

Rustørke under koronaen

Steffensen tror at mindre tilgang på rusmidler i forbindelse med koronaen har ført til at folk som vanligvis ikke lager GHB, har startet produksjon for å tjene penger. Når rusmisbrukere ikke får det rusmiddelet de vanligvis bruker, kan de ta til andre lettere tilgjengelige rusmidler.

Farlige tabletter i omløp

I tillegg til GHB, uttrykker også Steffensen bekymring for at tablettene «ksalol» er i omløp i rusmiljøene. Ksalol er et angstdempende middel, men tablettene som nå er i omløp kan være såkalt «falsk benzo». Politiet har ikke gjort beslag av tabletter, men det er funnet tomme brett på Notodden som kan tyde på bruk.

– Må gjøres kjent

Seniorrådgiver i KoRus Sør, Fred Rune Rahm.

Korus Sør drifter et regionalt overdosenettverk i regi av den nasjonale strategien, og dette nettverket er et tilbud til kommuner som enten møter på overdoseproblematikk i arbeidet, eller som trenger støtte i sitt lokale overdoseforebyggende arbeid.

Seniorrådgiver Fred Rune Rahm i Korus Sør sier at den nasjonale overdosestrategien er bekymret for rusmidler med mulig overdoserisiko, og at han vil drøfte situasjonen i Grenland i det regionale overdosenettverket. Rusmidler med ukjent innhold, eller rask spredning og bruk av kjente rusmidler med stort potensiale for akutt død, må gjøres kjent både for dem som jobber for å forebygge overdoser, og ikke minst i brukermiljøene.

Publisert: 24. november 2020