Forsker på unge i en større sammenheng

Forsiden/Aktuelt/Forsker på unge i en større sammenheng

Forsker på unge i en større sammenheng

UNG-forskning ved KoRus – Sør skal gi et bedre helhetsbilde av dagens unge, som skal komme kommunene til gode.

Ungdom som løper

– Intensjonen er å bygge opp kompetanse som kan gjøre oss bedre i stand til å motvirke marginalisering og utenforskap hos ungdom og unge voksne, sier Karin Gustavsen om forskningsprosjektet UNG i KoRus – Sør. Sammen med Geir Møller og Arne Klyve har hun som ambisjon å finne mer ut av hva som kan forklare reproduksjon av risiko, dårlige levekår og sosiale ulikheter blant dagens unge.

Hun forklarer noe av bakgrunnen til forskningsprosjektet slik:

– Utsagn som «Vi ser det allerede på helsestasjonen», «Vi kan plukke de ut i barnehagen, de som får trøbbel», og «Jeg kan se ut vinduet i skolegården, og jeg ser det allerede ved skolestart hvem som faller utenfor», er utsagn vi har hørt en rekke ganger. På mange måter er det en fallitterklæring for både fag, forskning, praksis og politikk. Hva er det slike utsagn betyr? Og hva gjør vi med det? Dette er noen av de spørsmål vi har hatt med oss i arbeidet med UNG.

I siste nummer av Rusfag kan du lese et fagessay fra UNG: Unge/unge voksne

Helhetsperspektivet

UNG bringer sammen fire megatrender:

  • Globalisering
  • Teknologisering
  • Individualisering (ansvar for egen læring, ansvar for egen helse)
  • Medikalisering
  • Disse veves sammen med levekårstematikk (arbeid, utdanning, økonomi, helse, bolig) klasseperspektiv, økonomisk/sosial ulikhet.
Foto av Karin Gustavsen

Karin Gustavsen er ansvarlig for UNG-prosjektet i KoRus – Sør.

– Vi ønsker å forstå mer av sammenhenger mellom makro-, meso- og mikronivå. Vårt utgangspunkt er at vi ikke bare kan rette innsatsen på ett av disse nivåene. Det er innsatser som retter seg mot samspillet mellom alle tre nivåene, som etter vår vurdering er avgjørende for å redusere utsatthet og risiko, sier Gustavsen.

På denne måten kan de sirkle inn et ”helhetsperspektiv”, som betyr en sammenkobling av nivåer med relevans for folkehelse, forebygging og tidlig intervensjon.

– Vi ser særlig nøye på problemskapende rusbruk. Hverdager og rusbruk som er plagsom for individer, pårørende, lokalsamfunn og nasjonen, har alltid noen forgreininger til samfunnstrekk, individuelle trekk og tidsånden, sier Gustavsen.

Kunnskapen skal ut til kommunene

I UNG har vi også ambisjoner om å bidra til praksisnær kunnskapsutvikling, og vi har blant annet gjennomført åpne dialoger med ungdommer ved tre videregående skoler i vår region.

Kunnskapen vi får fra UNG skal vi tilby kommunene gjennom tradisjonelle kurs, men vi ønsker også å gå i dialog med kommuner om hva kunnskapen bør bety for faglig arbeid, ledelse og politiske prioriteringer.

Konkret er det tre faglige innspill som har kommet ut av UNG så langt. Det ene er en fagartikkel i Rusfag, det andre er kurset «Faglig dømmekraft» og «Praksisnær kunnskapsutvikling» som gjennomføres våren 2017.

UNG sees naturlig nok også sammen Ungdata, og ved KoRus – Sør jobber vi nå med å kople dette til relevant kunnskap for kommunene.

Vi tar gjerne imot henvendelser og forespørsler om bidrag og bistand!

Kontakt: Karin Gustavsen

Av |8. september 2016|Kategori: Aktuelt|