Oppstarten av prosjektet «Fra utenfor til innenfor» ble markert med et dialogmøte 9. april i Færder kommune.

Samlet de gode kreftene

På dialogmøtet var 80 deltakere samletbredt sammensatt med representanter fra ungdom, fritid, frivilligheten, trossamfunn, foreninger, politikere, næringsliv, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, PPT, forebyggende helsetjenester, psykisk helse og rus, RMU og NAV, politi, kompetansesentrene KoRus Sør, RVTS og kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og ansatte fra nabokommune. 

Ordfører Jon Sanness Andersen åpnet det digitale dialogmøtet, og sa at målet for dagen var å samle alle de gode kreftene som finnes i lokalsamfunnet for å oppnå best mulig resultat. Ordføreren applauderte det å bruke HKH i prosessen med revidering av handlingsplanen, og sa at ved å engasjere hele befolkningen i kommunen vil man få innspill i større grad enn ved tidligere revideringsprosesser.

KoRus bistår i prosessen

KoRus Sør veileder kommunen i metodikken HKH, og kommunen har også knyttet til seg en faglig veileder; mangfold- og radikaliseringskoordinator i Sørøst politidistrikt 

Færder har gjennomført en HKH tidligere, og synes erfaringene med dette var så gode at de ønsket å gjennomføre en ny HKH. Leder av prosjektgruppa er samme som sist, SLT-koordinator Anette Malme, mens resten av prosjektgruppa er nye. 

Her kan du lese enda mer om dialogmøtet: Lokalsamfunnet delte viktige erfaringer og kunnskap

Sitter du med en problemstilling du tenker kan egne deg for en HKH – ta kontakt med oss for mer informasjon.

Publisert: 19. april 2021