For snart to år siden begynte psykologspesialist Guro Brekke å intervjue fedre som var i behandling ved seksjon for familier på Borgestadklinikken. Hensikten med intervjuene var at deltakerne på Barnet og Rusen skulle høre fedrenes egne tanker om behandlingstilbudet, ved å spille av deler av opptakene på konferansen.

Brekke sier at alle fedrene som ble spurt var positive til å stille opp på dette prosjektet, og alle ble anonymisert i fremstillingen.

Viktig med brukerperspektivet

Innlegget på Barnet og Rusen var lagt opp med lydklipp fra intervjuer med seks fedre som svarer på spørsmål rundt behandlingstilbud og hvordan det er å være mann i en familieenhet.

– Jeg ønsket å gi fedre i behandling en stemme, sier Brekke, som håper deres synspunkter blir viktige for videre fagutvikling.

Mindre fokus på menn

Noe av det som går igjen i svarene fra fedrene er blant annet at behandlingstilbud oppleves kvinnedominert, både når det gjelder ansatte og fokus i behandling. Flere av fedrene forteller at de har vært eneste mannen på gravidenheten, noe som til tider opplevdes ensomt og overveldende. De uttrykte også at far på lik linje som mor trenger støtte og hjelp gjennom hele forløpet; graviditet, fødsel, sped- og småbarnstid.

Samtidig var samtlige fornøyde med hvordan de ble møtt på Borgestadklinikken, og opplevde at de ble likestilt med mor under behandlingen. «Mannegruppene» ble spesielt trukket frem som noe positivt.

I mannegruppa får vi en egen arena på faktisk å være oss gutta og å være oss selv. Uten det tror jeg faktisk ikke behandlingen hadde funket for meg. Uten å ha den delingen av erfaringer. (Sitat fra en av fedrene)

Å bli pappa gir ny sjanse

Mange av fedrene har selv opplevd en vanskelig barndom, alle har en historikk med rusproblemer og flere har sittet i fengsel. Felles for fedrene er altså at de har hatt vanskelige liv, og alle forteller at de så på dette med å få barn som en mulighet til å endre livet sitt.

Jeg tenker liksom det er ny sjanse for meg. Ikke bare å gi en ordentlig barndom som ikke jeg fikk 100 prosent, men også et nytt og bedre liv. (Sitat fra en av fedrene)

Innlegget på Barnet og Rusen ble godt mottatt av deltakerne, og Guro Brekke håper innlegget var til ettertanke og inspirasjon for videre arbeid med familier som er berørt av rus.

Publisert: 28. september 2021