Noen kommuner har fått «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Andre har andre tilskuddsordninger, som Pilot for programfinansiering. Noen jobber selvfølgelig med liknende utviklingsarbeid uten spesielt tilskudd.

Vi har samlet mye fagstoff på nettsiden forebygging.no/BTI

Nå har vi gjort en større redigering av området som heter «Juss og sentrale føringer».

Her finner dere nå oversikt over aktuelt lovverk, nasjonalfaglige retningslinjer, aktuelle veiledere og andre relevante oversikter.

KoRus Sør har også nylig publisert en ny episode i vår podkast som omhandler dette temaet. I episoden snakker vi med prosjektleder Elin Fosse Stangeby som er prosjektleder i Larvik kommune. Samtalen handler i hovedsak om oppstart av prosjekt for utarbeiding av samhandlingsmodell. Det kommer snart en ny episode om samme tema.

Lytt til episoden her: «En kommunal samhandlingsmodell» eller der du lytter til podkast.

Les: Rapport BTI Larvik

Publisert: 1. februar 2021