Gjennom flere kapitler følger kurset brukeren «Rune», som har strevd med rus- og psykiske helseutfordringer i mange år. Vi blir med inn i hans møte med ulike tjenester som skal hjelpe og får innblikk i utfordringene som kan oppstå knyttet til samarbeid og brukermedvirkning.

Rune sliter blant annet med søvn, han trenger bistand til å få på plass en alternativ boløsning og han har utfordringer knyttet til økonomi. Alle disse utfordringene problematiseres, og det løftes fram punkter for refleksjon og diskusjon etter hvert kapittel.

E-læringstilbudet er åpent tilgjengelig og kan gjennomføres på egenhånd, i større grupper og med veiledning fra KORUS.

Tommy Sjåfjell, fra KORUS Sør, var prosjektleder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB i forbindelse med utvikling av «Bruker i sentrum» og har deltatt i utviklingen av e-læringsversjonen.

– For oss er det veldig viktig at dette verktøyet blir tilgjengelig for flere og at alle med interesse og behov for mer kunnskap om samhandling og hvordan det er å streve med rusutfordringer nå har et sted de kan lære mer og finne oppdatert informasjon, sier Sjåfjell.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og er et samarbeid med A-larm, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Universitetet i Oslo (UiO)

Les mer om Bruker i sentrum

Ta e-læringskurset her

For mer informasjon, kontakt:

Tommy Sjåfjell, KORUS Sør

Publisert: 30. juni 2022

Sist oppdatert: 5. juli 2022 kl. 15:03