Cannabis er en fellesbetegnelse på alle narkotiske produkter som stammer fra cannabisplanten. Både hasj og marihuana stammer fra denne planten, og er derfor cannabis. Cannabis er det mest utbredte forbudte rusmiddelet i Norge, og det er derfor viktig å gi det oppmerksomhet i et befolkningsperspektiv.

Skadelig for hjernen

Kampanjen retter også fokus mot helseskader som kan oppstå ved bruk av cannabis. Der trekkes det frem at de færreste som prøver cannabis får psykiske problemer, men om en er sårbar og inntar cannabis i ofte og i store mengder kan man blant annet få psykoseproblemer, vrangforestillinger og paranoia.

Særlig de negative konsekvensene ved inntak av cannabis i ung alder er også et fokus i kampanjen. Hjernen er i utvikling frem til en omtrent er 25 år, og alder er derfor en viktig faktor når det gjelder skadevirkningene. Dette kan påvirke hvordan man gjør det på skolen, ved at prestasjonene og evnen til å tenke blir dårligere. Cannabis sitter lenge i kroppen, og kan dermed påvirke evnen til å ta beslutninger og resonnementer i lang tid.

Generasjon informasjon

Tidligere har helsemyndigheter hevet pekefingeren når det gjelder ungdom og rusmidler. Dagens ungdomsgenerasjon har stor tilgang på informasjon, og er svært oppegående, reflektert og orientert. I denne kampanjen er det derfor fokus på at ungdom skal ha et sted der de lett kan finne nøytral og faktabasert informasjon om cannabis.

Helsedirektoratet har lansert nettstedet weedensenteret.no, som skal være en sted hvor ungdom kan oppsøke informasjon om cannabis hvis de lurer på noe.

I tillegg er det laget syv informasjonsvideoer som du kan se her

 

Les også: Rusfag om cannabis

 

 

 

Publisert: 27. oktober 2020

Sist oppdatert: 30. oktober 2020 kl. 12:24