Av: Rosanne Kristiansen og Hilde Jeanette Løberg, spesialrådgivere i KoRus Sør

Denne våren skulle KoRus Sør gi Lyngdal kommune opplæring i metodikken Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Men så kom koronapandemien, og gjorde at vi ikke kunne samle kartleggingsteamet fra kommunen til to fysiske opplæringsdager, slik vi pleier å gjøre det med HKH-opplæring.

Siden kommunen var ivrige på å komme i gang, og KoRus Sør har tatt i bruk digitale plattformer som Teams og Zoom, bestemte vi oss får å gjøre om to dagers kurs til fire halve dager med kurs over nett.

Spente på om opplegget fungerte over nett

I forkant av kurset var vi ved KoRus Sør spente på om vi greide å formidle det vi skulle over nett, om alt det tekniske ville fungere og ikke minst om vi ville få til god kommunikasjon med teamet som skulle ha opplæring når vi ikke møttes fjes til fjes i samme rom.

Noen av de som skulle få opplæring hadde vi møtt fra før, mens andre var ukjente både for oss og for hverandre. Vi var to fra KoRus som holdt kurset og syv fra kommunen som fikk opplæring. I tillegg var Pål Grav fra Uteseksjonen i Oslo med i en halv opplæringsdag og gav verdifulle innspill til kommunen fra sine mange år med HKH-arbeid som både prosjektleder og veileder. Og vi hadde også med Anette Malme fra Færder kommune, som gjennomførte en HKH med Korus Sør som veileder i 2019. Hun som gav gode innspill på hvordan få til en vellykket HKH ut fra sine ferske erfaringer.

– Det ble mer nært

Under HKH-opplæringen via nett kunne blant annet deltakerne selv skrive inn på et digitalt whiteboard.

Ut fra det kommunen gav oss av tilbakemeldinger i etterkant, så var det vellykket å ha opplæringen over nett. Prosjektleder for HKH-en i Lyngdal sa at «dette bør dere ikke være redde for å gjøre igjen». Vi fikk innspill fra kartleggingsteamet på at de både hadde fått en god innføring i metodikken og samtidig hadde de selv blitt bedre på samarbeid over digitale plattformer, og de trakk fram at det var artig å se ulike pedagogiske virkemidler som ligger i nettløsningen vi brukte.

Noen trakk fram at de opplevde at kontakten ble nær, nesten mer nært enn om vi hadde møttes fysisk. At Pål og Anette fikk dele sine erfaringer ble også trukket fram som veldig nyttig, og deres deltakelse var lite ressurskrevende for dem når de kunne gjøre det over nett. En utfordring var at det er vanskelig for alle fra kommunen å få til og samles fire dager i løpet av kort tid, siden alle også har andre oppgaver.

Ta kontakt for opplæring!

Hvis du jobber i en kommune eller spesialisthelsetjeneste, og har et problemområde dere ønsker å utforske mer, eller du lurer litt på hva HKH er, så ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Vi kan gjerne gi dere en kort introduksjon til metoden via et nettmøte, og så kan dere vurdere om dere ønsker opplæring senere. Dette gav mersmak! Sjekk også ut mer om HKH.

Publisert: 19. mai 2020