Dagens rusreform dreier seg om at narkotika er ulovlig å besitte, selge og bruke uavhengig av mengde. Slik som ordningen fungerer i dag, er konsekvensen enten bøter eller fengselsstraff hvis man bryter dette. Det er politiet som har ansvar for å gi disse personene sanksjoner. Forslaget til en ny rusreform foreslår en avkriminalisering av narkotika. I denne sammenhengen innebærer dette at straffen forsvinner, men at det fremdeles er forbudt.

Vil fjerne stigmatisering

En av hovedgrunnene til at det ønskes en ny rusreform som innebærer avkriminalisering, er i stor grad motivert av et ønske om å minimere stigmatiseringen av rusavhengige og narkotikabruk. Utvalget mener at avkriminalisering kan være med på å tilrettelegge for holdningsendringer i befolkningen.

Lovlig eller ulovlig?

En faktor utvalget har tatt hensyn til i rapporten, er om ønske om å minimere stigmaet vil føre til en normalisering, som igjen vil føre til en lavere terskel for å eksperimentere med narkotika. Her kommer det frem at behandling som ny reaksjon på narkotikabruk, vil være med på å opprettholde signalet om at narkotika fortsatt er ulovlig selv med avkriminalisering.

Behandling som reaksjon på narkotikabruk

Det foreslås av utvalget at det skal opprettes en rådgivende enhet i kommunene som skal ha ansvar for å tilrettelegge for behandling av og samtale med personer som bruker narkotika. Politiets rolle i dette vil være at de har mulighet til å pålegge en person å møte opp i denne rådgivende enheten. Denne enheten vil fungere som et sted for samtale mellom helsepersonell og rusbruker. Formålet med samtalen er å bevisstgjøre om konsekvenser av rusmisbruk og opplyse om det eksisterende forbudet om bruk av narkotika.

Straffefri mengde av narkotika

Det har kommet ulike forslag til hva som skal være straffefrie mengder narkotika, og hvor mye som skal defineres som brukerdoser. Dette er hvor mye en person kan inneha uten at den skal bli straffeforfulgt. Eksempelvis viser Flertallet et forslag på 15 gram cannabis, mens Mindretallet foreslår 5 gram cannabis. I tillegg vil ikke politiet lenger ha myndighet til å bøtelegge eller arrestere rusbrukere, men har fremdeles mulighet til å beslaglegge narkotikaen som brukeren besitter eller bruker. Er mengden derimot mer enn hva forslaget tilsier, vil konsekvensen fremdeles innebære straff av rusbrukeren.

Vil du vite mer om rusreformen, kan du lese her

Publisert: 24. januar 2020

Sist oppdatert: 27. januar 2020 kl. 09:53