Det foregår mye spennende fagutviklingsarbeid i forbindelse med BTI, både i de forskjellige kommunene og i den nasjonale arbeidsgruppen som Helsedirektoratet har opprettet. Det vi blant annet jobber spesielt med nå er hvordan kommunene legger til rette for brukermedvirkning.

Nå ønsker vi innspill til to foreløpig notat om hvordan barn og foreldres medvirkning kan ivaretas på en god måte.

BTI-modellen

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI, har tre hovedformål: Bidra til tidlig intervensjon, bedre samordning av tjenester og sikre medvirkning fra barn, unge og deres foresatte.

Modellen favner fra graviditet til 24 år.  Det er et mål at familier som har behov for det skal få tilbud om hjelp så tidlig som mulig, både når det gjelder alder og problemutvikling.  Det er nå mange kommuner i landet som er i gang med utvikling og implementering av egen modell. Vi i KoRus har i oppgave å spre informasjon om modellen.

Ønsker innspill

Den nasjonale arbeidsgruppen har utarbeidet to foreløpige notat som de gjerne vil ha innspill på. Det ene notatet er tips til hvordan kommunen kan legge til rette for at barn og unge kan medvirke, det andre gjelder foreldres medvirkning. For begge områdene er det laget en henvisning til lovgrunnlag. Her er utkastene vi nå legger ut på «høring»:

BTI – Barn og unges medvirkning – til høring

BTI – Foreldres medvirkning – utklast til høring

Arbeidsgruppen vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger fra brukere, ansatte og andre som har gode innspill her. Innspillene sendes til Liv Drangsholt, som sitter i den nasjonale arbeidsgruppen og har ansvar for BTI i region sør.

Vi har satt frist til 1. september.

Den juridiske delen av notatene vil bli kvalitetssirkel av jurist ansatt hos Fylkesmann.

Les mer om BTI på KoRus – Sørs BTI-side

Se også: Nasjonal BTI-side

Publisert: 15. mars 2017