Bildetekst: Oppvekstsjef i Siljan kommune, Torni Strand Moripen, de to BTI-koordinatorene og fra Fylkesmannen i Telemark , koordinator  Karin Sørensen. 

Vi arrangerte nylig en nettverkssamling sammen med Fylkesmannen i Telemark for kommuner i Grenlandsregionen som er med i «Talenter for framtida». Dette er et prosjekt som har som mål å hindre frafall i videregående skole. De samme kommunene er opptatt av å bedre tidlig intervensjon og det tverrfaglige samarbeidet, og jobber med BTI-modellen (modellen for Bedre Tverrfaglig Innsats).

Nå har styret i Talenter for framtida, koordinert av Fylkesmannen i Telemark, satt av en halv stilling som skal veilede kommuner i arbeidet med BTI. To ansatte fra Siljan kommune, Ann-Christin Allum og Hege Ekornrød Ulsnes er engasjert. Siljan er godt i gang med BTI-arbeidet og Ann Christin og Hege har erfaring fra hele prosessen.

Her er gruppen som satt igjen og jobbet på en fredag – det kaller vi engasjement!

– Dette er et veldig fint tilbud til kommuner i Telemark som er i gang med BTI. Vi er veldig glad for det gode samarbeidet vi har med Fylkesmannen i Telemark på dette feltet, sier Liv Drangsholt i KoRus – Sør.

Erfaringsutveksling

Vi ser at det å dele erfaringer på tvers av kommunene har en stor gevinst for alle parter, det så vi tydelig gjennom nettverksarbeidet mellom Grenlandskommunene i forrige uke.

– Det ble en veldig aktiv samling på fredag. Mange inspirerende innlegg fra de forskjellige kommunene, og inspirasjonen smitter. Det er første gang på de nesten 10 årene jeg har jobbet på KoRus at jeg har opplevd at en gruppe satt igjen på eget initiativ og jobbet videre på en fredag ettermiddag, smiler Drangsholt.

 

Målet til talenter for framtida:

«Gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig innsats og økt samarbeid, skal vi bidra til at flere unge gjennomfører skolen og kvalifiserer seg for arbeidslivet».

Publisert: 21. september 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58