MÅ STOLE PÅ SITT EGET KOMPASS: For Are Lerstein fra Medvandrerne, var det helt avgjørende å ha mennesker som tok sjansen på å bli personlige rundt seg.

På verandaen til Hotel Skjærgården i Langesund er lydnivået høyt. Nærmere 50 deltakere har samlet seg for å diskutere idéer, tanker og opplevelser de selv mener er viktig å løfte basert på det de har vært med på. Store ark med overskrifter som dyreterapi, bålets betydning, musikkterapi, utendørsterapi, egenerfaring, lidenskap og engasjement, sier mye om hva deltakerne er opptatt av og ikke minst hvem de har møtt.

Med navn som Johanne Refseth, bedre kjent som Psykolog med sovepose, Are Lerstein fra Medvandrerne og Ilja Svensson og Espen André Gausdal fra Jegersberg gård på plakaten, har målet med konferansen vært å inspirere deltakerne til å i større grad ta naturen i bruk i oppfølging, behandling og hverdagsliv. Basert på samtalene som nå foregår rundt bordet, ser det ut til å ha fungert.

Bruker erfaringer fra eget liv

Are Lerstein fra Medvandrerne, som sammen med makker Raymond Tollefsen dagen før delte sterke historier fra eget liv og fra lange fjellturer med mennesker som du ikke vanligvis treffer i skog og mark, snakker nå ivrig om verdien av lidenskap og engasjement. For hans del ble nettopp naturen og hans kjærlighet til den redningen.

– For meg var de viktigste personene jeg møtte på veien ut av rusen enkeltmenneskene som hadde en indre motivasjon og lidenskap. De som alltid gikk et skritt bak meg, plukket meg opp og gikk det lille skrittet ekstra. De som tok sjansen på å stole på sitt eget kompass, se på meg som en ressurs og bidro til å styrke meg som menneske. De tok sjansen på å bli personlige og det var akkurat det som førte til at Medvandrerne oppstod. Jeg inviterte alle inn i min personlige verden og skapte mitt eget ettervern i naturen, sier Lerstein.

LES MER OM ARE OG MEDVANDRERNE HER

PÅVIRKER HELE HJERNEN: Musikk påvirker hele hjernen og effekten er den samme både for den som lytter og den som spiller, forteller Kenneth Gudmundsen. Sammen med Eva Linn Lilleheil diskuterte han musikkterapi.

Snakker til følelsene

Rundt bordet ved siden av, sitter Kenneth Gudmundsen og Eva Linn Lilleheil med et tettskrevet ark, dypt begravet i musikkens verden. For musikk kan på samme måte som naturen ha en terapeutisk virkning.

– Musikk er den eneste aktiviteten som påvirker hele hjernen. Og det som er ekstra interessant er at det skjer det samme i hjernen på den utøvende og den lyttende, sier Gudmundsen. Som utøvende musiker, dirigent og psykolog, er nettopp musikken en av strengene han mener det kan være verdifullt å spille mer på, og får støtte av Lilleheil.

– Musikk snakker rett til følelsene. Den kan bidra til å dempe og til å aktivere oss. Du setter for eksempel ikke på en ballade på joggetur, sier Lilleheil.

NOEN Å PRATE MED: Å prate med venner og bekjente om utfordringer man møter som pårørende kan være vanskelig. Derfor drømmer Hilde Høyvik om en  møteplass for pårørende.

Vil involvere de pårørende

For Hilde Høyvik, som er engasjert som frivillig i Blå Kors – Steg for steg, er det innlegget fra Pårørende Norge som har inspirert. Nå tegner hun opp et kart med idéen til en egen møteplass for pårørende, der den enkelte både kan få hjelp og henvisninger til profesjonell hjelp, men også møte likesinnede.

– Jeg tror det å ha et eget sted å gå til for å få informasjon, tips og råd kan være veldig nyttig. Et sted der man kan møte frivillige med egen erfaring og har noen å prate med, men også et sted der man kan få henvisning videre hvis man har behov for mer hjelp.

Dette er naturkonferansen

  • Naturkonferansen 2022 ble arrangert på Hotel Skjærgården i Langesund fra 15. til 16. juni.
  • Målet med konferansen var å inspirere til økt bruk av naturterapi, dyreterapi og musikk som helsebringende virkemiddel i rus- og psykiatritjenesten.
  • Konferansen ble arrangert av KORUS Sør med støtte fra statsforvalteren i Agder og statsforvalteren i Agder og Telemark.

Publisert: 28. juni 2022