En av oppgavene i «I Jobb» er å rydde ulike steder. Her klipper noen av brukerne frukttrær på Løvsjøtoppen (Foto: Helge Fredriksen).

Bekjempelse av koronapandemien fører til stort press på kommunenes helsetjenester. Helsedirektoratet er bekymret for at presset vil føre til reduserte hjemmetjenester og lavterskeltilbud til personer med rus- og psykiske lidelser.

I Porsgrunn driver Kirkens Bymisjon i nært samarbeid med kommunen lavterskeltilbudet «I jobb». KoRus Sør ønsket å finne ut hvordan dagliglivet artet seg for denne gruppe mennesker, og rådgiver Helge Fredriksen oppsøkte derfor Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud «I jobb» idet brukerne var i ferd med å rydde trær og kratt langs jernbanetraseen inn mot Porsgrunn stasjon. Her fikk vi snakke med arbeidsleder Anders Holm og to av brukere, Per-Helge og Peter, mens de hadde korte pauser i det harde kroppsarbeidet.

«I jobb» – et arbeidstilbud med mening

Brukerne rydder ved jernbanetraseen (Foto: Helge Fredriksen).

Det å kunne bidra, det å være en del av et arbeidsfellesskap, det at noen forventer noe av deg, det og å bli satt krav til skaper livsglede, tilhørighet og økt livsmestring.

– Det å delta «I Jobb» er et viktig arbeidstilbud for brukere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, forteller Holm.

Rekruttering av brukere til tiltaket skjer i samarbeid med psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn kommune, og vi har nært samarbeid med kommunens rusteam og boteamet. Det blir også rekruttert brukere som er under oppfølging av Friomsorgen. Gjennom arbeidstiltaket får 10-11 brukere et tilbud om jobb 1-2 dager i uka hver.

Kirkens Bymisjon kan ikke kreve at brukerne skal være rusfrie når de møter på jobb, men de skal ikke være synlig ruset, og det er ikke tillatt å ruse seg i arbeidstiden. Kravet er at den enkelte må utføre en god jobb, og ikke være til fare for seg selv og andre ved å ha for høyt rusnivå ved oppmøte. Brukerne får kr. 230 i dagslønn i tillegg til frokost og lunsj.

Lavterskeltilbud og forebygging av koronasmitte

Holm forteller også at Kirkens Bymisjon har iverksatt tiltak for å forebygge koronasmitte, med blant annet god avstand, ferdigsmurte nistepakker og antibac.

– Utfordringen blir tatt på alvor, og bare 2-3 brukere får nå jobbe på samme sted. Arbeidet foregår ute i friluft, og vi holder god avstand mellom hverandre. Vi har kuttet ut bordfellesskap i forbindelse med frokost og lunsj, sier Holm.

Brukerne får nå ferdigsmurte nistepakker, og antibac og rensespray brukes flittig. Brukerne blir stadig minnet om Helsedirektoratets hygiene råd. Bymisjonskaféen er stengt inn til videre, og planlagte sosiale samlinger for brukerne er blitt avlyst.

Å slite seg ut gir ro i sinnet

I en av pausene fikk vi snakke med en av brukerne, Per-Helge, som er på jobb hver tirsdag. Han forteller at han gleder seg til å gå på jobb og være en del av et fellesskap. Det å slite seg ut gir ro i sinnet, og han sover særdeles godt etter arbeidsøkten.

Per-Helge forteller at han er en aktiv bruker av kommunens helsetjenester, som fungerer godt også i disse korona-tider. Han får besøk av hjemmesykepleien hver onsdag, og får hjelp til nødvendig medisinering. Raschebakken dagsenter er dessverre stengt om dagen, men Per-Helge opplever at ansatte der tar kontakt med ham på telefon for å høre hvordan det står til.

Å være i jobb er rusforebyggende

En av de ivrigste brukerne av Kirkens Bymisjons tilbud i Porsgrunn er Peter. Han jobber to dager i uken, i tillegg til at han er en aktiv bruker av Bymisjonskaféen. Peter gir uttrykk for at det viktig å ha noe meningsfylt å gå til, å ha en jobb.

– Å være i aktivitet gjør trangen og tid til å bruke rusmidler mindre. Det er fint å ha noen å snakke med, som vil høre hvordan jeg har det, sier Peter.

Han har kontakt med NAV, men er ellers ikke så mye i kontakt med kommunale helsetjenester. Han er bruker av kafétilbudet til Evangeliesenteret som nå er stengt. De deler nå ut plastposer med matvarer til trengende.

Ingen er bare det du ser

På Løvsjøtoppen på Heistad møtte vi to andre brukere av jobbtilbudet. Morten og Tor Arne hadde fått i oppgave å klippe frukttrærne i en privat hage.

Morten forteller at han hadde vært med «I Jobb»-tiltaket siden starten, og var nå på jobb to dager i uken. Jobbtilbudet er med på å gi livet nytt innhold, en ny verdighet. Det å være rusmisbruker er stigmatiserende. De som jobber i Kirkens Bymisjon har et ekte engasjement, de ser bak rusen og ser hele mennesket. Morten uttrykker: – Ingen er bare den du ser.

– Jeg går på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og får besøk av hjemmesykepleien to ganger i uken for medisinering. Jeg er mye hjemme og trives med det, og føler meg derfor ikke særlig utsatt for korona-smitte. Jeg savner turer på kino med bymisjonen og bibliotektilbudet, sier Morten.

Det er godt å ha noen som bryr seg om en på ordentlig

Vi fikk snakke med Tor Arne, mens han var i ferd med å klippe greiner på frukttrærne. Tor Arne er under oppfølging av Friomsorgen, og har som en del av kontrakten at han skal jobbe tre dager i uken.

– Det å være på jobb får en til å tenke positivt. Det er godt å ha noen som bryr seg om en på ordentlig. Ved å jobbe har en ikke tid til å gå hjemme å ruse seg, sier Tor Arne.

Han hadde senest dagen før kontakt med ruskonsulenten i kommunen, i forbindelse med at han har fått plass på en rusbehandlingsinstitusjon.

I dagens situasjon med korona-utfordringer, forteller Anders Holm hvordan hans inntrykk er av situasjonen i forhold til lavterskeltilbud og kommunale hjemmetjenester:

– De kommunale hjemmetjenester for brukere av bymisjonens tilbud ser ut til fungerer som tidligere, og at brukere gir gode tilbakemeldinger. Når det gjelder lavterskeltilbud savner brukerne de sosiale møteplassene som er stengt, sier Holm.

Helge Fredriksen jobber også i Kirkens Bymisjon.

Publisert: 27. mars 2020

Sist oppdatert: 3. april 2020 kl. 14:31