Gjennom BTI-arbeidet skal den enkelte kommune lage sin egen samhandlingsmodell. Målet er at hjelp skal tilbys så tidlig som mulig i familier der det er behov for ekstra oppmerksomhet. Det skal utarbeides klare rutiner for brukermedvirkning ved tiltak, og tverrfaglig samarbeid i saker der flere kommunale enheter er med i samarbeidet.

Nå har Risør kommune lagt frem sin modell, etter å ha arbeidet med denne i et års tid.

Behov for gode rutiner og samarbeid

Det er stor interesse for den nye samhandlingsmodellen BTI i region sør. Det er Helsedirektoratet som har initiert dette arbeidet etter at det ved flere tilsyn har vært avdekket at kommunene svikter når det gjelder gode rutiner for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. KoRus har fått ansvar for spredning av modellen i egen region, og vi samarbeider med kompetansemiljøene RVTS og R-bup.

I Risør kommune har de tre kompetansemiljøene RVTS, R-bup og KoRus vært med i arbeidsprosessen helt fra starten av. Kommunen og kompetansemiljøene har spesielt samarbeidet om utarbeidelse av en kompetansehevingsplan.

Stort engasjement i kommunen

19 og 20. oktober var det «kick-off» for BTI i Risør, og over tre samlinger deltok drøyt 250 ansatte fra kommunen som arbeider med gravide, barn, ungdom og foreldre.

Ordføreren i Risør snakker med en deltaker på BTI-samlingen

Det var en blanding av informasjon, undervisning og øvelser, og det var blant annet fokus på hvordan man skaper trygghet og grunnlag for god kommunikasjon. På bildet ser dere ordføreren i Risør, Per Kristian Lunden, i ivrig samtale med en av kommunens barne- og ungdomsarbeidere. Tema var «Hvordan er jeg som samtalepartner?».

«Jeg lærte mye av den samtalen», var ordførerens kommentar etterpå.

Det er mye engasjement for dette arbeidet i Risør nå, og samarbeidet med de tre kompetansemiljøene fortsetter.

Publisert: 25. oktober 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57