Det har den siste tiden være flere overdosedødsfall i Grenland. Det er fortsatt ikke bekreftet at dødsfallene er knyttet til stoffet fentanyl, men politiet i Grenland har gått ut med advarsler om dette stoffet. 

 Les NRK-artikkel: Flere overdosedødsfall på kort tid: – Det er harde stoffer i byen nå

Fentanyl er 50 ganger sterkere enn heroin. Det vil si at en dose på størrelse med to saltkorn kan være nok til å gi en dødelig overdose. Se NRKs faktavideo om fentanyl. 

Denne problematikken er også aktuell når det kommer til rusreformen.

Liten sikkerhetsmargin 

Fred Rune Rahm forklarer at avstanden mellom en effektiv rusdose og en dødelig dose av de sterkeste stoffene nærmest er mikroskopisk. Sikkerhetsmarginen er liten, og det blir vanskelig å vurdere riktig dose selv for erfarne brukere. 

I figur 1, som illustrerer de mest potente stoffene som f.eks heroin, er det kort avstand mellom effektiv rusdose og dødelig dose. Her er farligheten av stoffet vesentlig større enn i figur 2, som illustrerer mindre potente stoffer som f.eks cannabis. I figur 2 er sikkerhetsmarginen stor fra ruseffekt til dødelig dose. (Illustrasjon: KoRus Sør)

 – For noen rusmidler vil det i praksis være vanskelig å nå et dødelighetspunkt i det hele tatt, mens det for andre rusmidler skjer fort. 

Han mener det er viktig å være klar over, spesielt for ungdom som eksperimenterer, at det kan være  kort avstand mellom effektiv rusdose og dødelig dose.  

Les mer om Rus og ungdomshjernen

Med døden i lomma

Rusreformutvalget har kommet med et forslag om hvor store doser av ulike rusmidler man kan ha på seg uten å bli straffeforfulgt, såkalte terskelverdier. 

Utvalgets forslag til terskelverdier. Tabellen er hentet fra NOU 2019: 26 «Rusreform – fra straff til hjelp»

– Farlighetsgraden avspeiles ikke i de anbefalte dosene, i alle fall ikke flertallsforslagetJeg antar at de har lagt til grunn et prinsipp om at alle skal behandles likt, uavhengig av type rusmidler, sier Rahm. 

– Den dødsrisikoen man har ved bruk av cannabis er i utgangspunktet liten. Men med fem gram heroin går en bruker bokstavelig talt med døden i lomma. Selv om antall brukerdoser kan sammenlignes med cannabis, vil disse brukerdosene til sammen innebære muligheter for mange overdoser. Det skyldes dels mengden i seg selv, men også det forhold at sikkerhetsmarginen er så liten, sier Rahm. 

Flere dør av overdose 

Like før jul lanserte Folkehelseinstituttet en rapport for overdosedødsfall for 2018. Rapporten viser at antall overdosedødsfall på landsbasis har økt, og at Telemark topper statistikken. 

Les: Overdosedødsfall øker

Majoriteten av dødsfallene skyldes inntak av opioider. Tidligere var de fleste overdoser knyttet til heroin, mens nå skyldes de fleste overdosene andre opioider som kodein og morfin. 

Fred Rune Rahm, lege og seniorrådgiver i KoRus Sør er positiv til rusreformen, men frykter at vi kan komme til å oppleve flere overdosedødsfall blant unge.

Rapporten viser også til at personer som dør av overdoser, stadig blir eldre. Gjennomsnittsalderen i 2018 var på 44 år, hvor det i 2006 var 36 år. Ifølge Rahm er de som har et alvorlig rusproblem, som er den primære målgruppen for rusreformen. 

Frykter flere overdoser blant unge

Selv blant de «erfarne» rusbrukerne, kan sterke stoffer med liten sikkerhetsmargin være farlig. For de unge er likevel risikoen større, ettersom både kompetansen og tåleevnen er dårligere. 

– Uten kunnskap om bruken hos en som er utprøvende med heroin eller andre sterke stoffer, vil den smale sikkerhetsmarginen gjøre at bruken blir et større risikoprosjekt. Du har flere brukerdoser, men også potensielt flere overdoser.  

Rahm mener rusreformutvalget har gjort en god jobb, og at reformarbeidet er godt begrunnet. Han tror likevel det er større sjanse for at unge vil kjøpe flere brukerdoser, når bruken blir avkriminalisert. 

– Jeg håper jeg tar feil, men reformens skyggeside kan være at vi vil oppleve flere unge overdosedødsfall uavhengig av om antall overdosedødsfall ellers går ned. 

Publisert: 25. februar 2020