Det yrer av liv i gatene under Arendalsuka hvert år. Arrangementet har blitt en viktig møteplass for ulike aktører som ønsker politisk påvirkning og dialog. Foto: Flickr/Arendalsuka

Kompetansesenter rus (KoRus) skal for første gang delta på Arendalsuka i år, fra 12.–16. august.

– Vi deltar på Arendalsuka for å tydeliggjøre Kompetansesentrerens arbeid og sette fokus på våre fagområder som vi synes er viktige å belyse for både politikere og for kommuner, sier seniorrådgiver Kristin Håland i KoRus Sør.

I tillegg til en rekke foredrag på torsdag, skal KoRus ha stand hele uka i Pollen ved siden av Fiskebrygga (Kanalplassen 8). Der formidler vi faktabasert kunnskap om hvordan rus påvirker helse og barn, og vi ønsker dialog om hvordan vi kan håndtere rusbruk i samfunnet på en god måte. Vi ønsker både innbyggere og politikere hjertelig velkommen til en prat!

Innlegg fra KoRus

Torsdag 15. august holder KoRus ulike innlegg i Arendal gamle rådhus fra kl. 9.00. Her er hele programmet vårt:

Kl. 09.00–10.15

Jeg tenker at musikkterapi er å mestre

KoRus Vest Bergen v/spesialrådgiver Reidar Dale. Bergensklinikken v/musikkterapeut Steinar Hjelmbrekke og erfaringskonsulent Halvor Nordlie Berg

Hva er brukererfaringene med musikkterapi? Innlegget baseres på rapporten «Brukererfaring. Evaluering av musikkterapi ved Bergensklinikken», publisert i juni 2019.

Kl. 10.15–11.00

Gaming; den nye narkotikaen» – er det egentlig SÅ farlig?

KoRus Øst v/spesialrådgiver Magnus Eidem

Hva ligger bak slike overskrifter? Undersøkelser viser at de aller fleste unge bruker mye tid på spilling og skjermbruk – kan dette sammenstilles med rusavhengighet? Hva gjør slike påstander med foreldres holdninger og forståelse til barnas skjermbruk? Og hvordan påvirker slike skremmende holdninger dialogen mellom ungdom og voksne rundt de unges skjermvaner?

Pause kl. 11.00 – 12.00

Kl. 12.00 – 13.00

Illegale rusmidler i utelivet – hva skjer, og hvem har ansvaret? 

KoRus Oslo v/spesialkonsulent Anniken Sand

Utelivet er en av de største arenaene for bruk av illegale rusmidler. Er dette politiets, bransjens eller offentlige myndigheter sitt ansvar? Ruspolitiske handlingsplaner adresserer i liten grad utfordringene knyttet til denne bruken, men har ofte et større fokus på forebygging, tung bruk av illegale rusmidler, eller kun på alkohol. Samtidig er skadepotensialet stort, både knyttet til akutte skader som overdose/ forgiftning, skader og ulykker, eller sårbarhet i forbindelse med ran og seksuelle overgrep, og potensielle problemer ved høyt rusbruk over tid. Kunnskapsgrunnlaget om omfang av rusbruk i utelivet, intervjuer med aktører på feltet og gjennomgang av kommunens handlingsplaner, viser at det er mange muligheter for forebygging, men er det også behov for en koordinering på feltet?

Vi inviterer til en paneldebatt om et viktig tema!

Kl. 13.00 – 14.00

Barnetemaet som mangler: Er voksnes alkoholbruk «ulovlig» for barn å snakke om? 

KoRus Sør v/ psykologspesialist og Torgeir Kalvehagen, regissør og filmprodusent i Filmplot

Alkohol er en del av de fleste barns virkelighet. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om? Hva kan vi vinne på å ruste barn og voksne til å snakke mer om voksnes alkoholbruk? Vi presenterer filmen «Klovn», og inviterer til en samtale om vår tids siste tabu, om folkehelse, folkeopplysning, og styrking av barnas stemme. Se filmtrailer til Klovn.

Publisert: 2. juli 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56