Det er veldig stor interesse for satsingen BTI, Bedre Tverrfaglig Innsats, blant norske kommuner. Hovedmål for dette arbeidet er at kommunene skal bedre egne
rutiner for tidlig intervensjon, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Modellen er utviklet i Danmark, men tilpasset norske forhold.

Helsedirektoratet har ansvar for arbeidet, og det er opprettet nasjonale arbeidsgrupper med representanter fra utvalgte kommuner og de regionale KoRus. KoRus har ansvar for å koordinere arbeidet i egen region. Andre sentrale samarbeidspartnere er de regionale RVTS/RKBU og R-bup.

Fra 1. januar skal KoRus – Sør ha nasjonalt koordineringsansvar for BTI-arbeidet. På bildet er Liv Drangsholt som har hovedansvar for BTI i region sør nå og Anne Pernille Flatebakken som nettopp har startet i en nyopprettet stilling ved KoRus – Sør for å styrke teamet som allerede jobber med BTI.

– Det foregår veldig mye spennende utviklingsarbeid i kommunene som er med i BTI. I arbeidet har vi til nå hatt mye oppmerksomhet på erfaringsdeling og nettverksbygging, sier Drangsholt. KoRus – Sør er opptatt av at dette skal prege arbeidet videre.

– Vi vil være med og videreutvikle både internt samarbeid innen den enkelte kommune, erfaringsdeling kommuner i mellom og styrke samarbeidet mellom kompetansemiljøene, sier Drangsholt.

Publisert: 7. november 2017